Milí návštěvníci, vítejte na stránkách Farnosti Plzeň - Bory
Původní web naleznete ZDE, předchozí ZDE.

Poutní mše u Nebílovy

Zveme Vás do kaple sv. Barbory v lese u Nebílov na poutní mši sv.
v neděli 28.8. v 15:30 hod.

Ke kapli půjdeme společně z parkoviště v 15:00 hod.

Panna Maria, Královna

Toto označení Panny Marie musíme vnímat v kontextu církevní nauky, že Maria byla po svém pozemském životě přijata s tělem i duší do nebe:

„Když konečně neposkvrněná Panna, která byla uchráněna od jakékoli poskvrny dědičné viny, dokončila svůj pozemský život, byla s tělem i duší vzata do nebeské slávy a vyvýšena Pánem jako královna všeho tvorstva, aby se dokonaleji připodobnila svému synu, Pánu pánů a vítězi nad hříchem a smrtí.“ Nanebevzetí svaté Panny je zvláštní účastí na vzkříšení jejího Syna a předjímá vzkříšení ostatních křesťanů“ (KKC 966).

Maria je zde obrazem církve, která se raduje z vítězství svého Krále, kterému Bůh položil k nohám všechno. Marii se – podobně jako nám – dostalo z Kristovy milosti, a to milost za milostí, dokonce tak, že ji Bůh učinil matkou vševládného Krále, a ona tak může být nazývána – ve vztahu ke Kristu-Králi – sama Královnou

Kyjevská pouť

Dovolujeme si Vás pozvat
na poutní mši svatou
v Kyjovské kapli Panny Marie
v neděli
21. srpna 2016 v 15 hodin.

Diecézní tábor ministrantů

2016 diecezni tabor ministrantu

Nanebevzetí Panny Marie

Na konci svého pozemského života vstoupila Kris-tova Matka s duší i tělem do nebe, to znamená do slávy života věčného, do plného společenství s Bohem. Je-li Pánovo milosrdenství hybnou silou dějin, pak je nepřípustné, „aby nad ní panovala smrt. Vždyť ona nám dala Dárce života“ To všechno se netýká pouze Marie. „Veliké věci“, které jí učinil Všemohoucí, se hluboce dotýkají nás, promlouvají k nám o naší životní cestě a při-pomínají nám cíl, který čeká na nás: Otcův dům. Náš život nahlédnutý ve světle Mariina Nanebe-vzetí není bezcílné toulání, nýbrž pouť, která i se všemi svými nejistotami a strastmi vede k bezpečnému cíli, do domu našeho Otce, který nás očekává s láskou. Je krásné myslet na to, že máme Otce, který nás s láskou očekává, a že také naše Matka je nahoře a s láskou na nás čeká.

Poutní mše v Radobyčicích

V sobotu 6. 8. bude sloužena poutní mše sv.

v 15:00 hod.

v kapli Panny Marie Fatimské v Radobyčicích.

Srdečně všechny zveme!

Dovolená je čas ...

Zdá se, že váš webový prohlížeč není nakonfigurován tak, aby zobrazoval PDF soubory. Žádný strach, prostě klikněte zde pro stažení souboru.

Pouť k bl. Hroznatovi

20160716 pout k bl hroznatovi

Slavnost k bl. Hroznatovi

20160714 slavnost k bl hroznatovi

Bl. Hroznata

Zdá se, že váš webový prohlížeč není nakonfigurován tak, aby zobrazoval PDF soubory. Žádný strach, prostě klikněte zde pro stažení souboru.

Copyright © 2013 - 2016 Římskokatolická farnost Plzeň-Bory
Vytvořil Ján Fačkovec