Myšlenka dne: Příležitosti k hříchu jsou takové okolnosti, v nichž velmi snadno zhřešíme. Když duše ví, že za jistých okolností se cítí slabá a již selhala, ať je považuje za příležitosti k hříchu. bl. Jakub Alberione