Pravidelné aktivity ve farnosti

Školní rok 2022/23

Pondělí:

 • Společenství modlitby matek/otců pondělky od 20:00

Uterý:

 • Modlitební společenství úterky na faře od 19:00 (kromě úterý, kdy jsou Večery chval)
 • Večery chvál třetí úterky v měsíci od 19:30
 • Uklid kostela po mši sv.

Středa:

 • Společenství seniorů na faře od 10:00

Čtvrtek:

 • Společná adorace po mši svaté cca 20 min.

Pátek:

 • Výstav Nejsv. svátosti a litanie k Nejsv. Srdci Ježíšovu první pátek v měsíci 17:00 - 17:45
 • Celodenní adorace poslední pátky v měsíci 8:00 – 22:00
 • Příprava na 1. sv. přijímání od 14:05
 • Výuka náboženství od 15:05: mladší děti a děti po 1. sv. přijímání (dvě skupiny ve stejnou dobu, každá má svého katechetu)

Neděle:

 • Výstav Nejsv. Svátosti každou neděli v kostele mezi bohoslužbami 10.00 – 10.55
 • Farní Rede káva poslední neděle v měsíci po dopoledních mších sv. na faře

 Další:

 • Křty dospělých a biřmování (kontakt pro zájemce: tel. 733 742 220; rkfplzen-bory@cetrum.cz)
 • Donášení eucharistie nemocným (kontakt: tel. 733 742 220)
 
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.