BORSKÝ FARNÍK

19. ledna 2020 – 2. neděle v mezidobí

 
1. čtení: Iz 49,3.5-6
Odpověď k žalmu: Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.
2. čtení: 1 Kor 1,1-3
Evangelium: Jan 1,29-34
 
V našem kostele se čte čtení ze sv. Pavla Poustevníka
1. čtení: 1 Král 17,2-6
Odpověď k žalmu: Okuste a vizte jak je Hospodin dobrý
2. čtení: Gal 2,19-20; 5,24-25; 6,14-17
Evangelium: Mt 11,25-30
 
Evangelium podle sv. Matouše

Ježíš se ujal slova a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se Ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo nezná Syna, jenom Otce, ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a ten, komu to chce Syn zjevit. Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem,  a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.“

Tento týden si připomínáme

Pondělí 20. ledna bl. Euzebia, kněze, zakladatele Řádu paulínů
Úterý 21. ledna památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Pátek 24. ledna památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Sobota 25. ledna Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

Ohlášky a jiná sdělení

  • Celý týden od 18. až do 25. ledna se modlíme za Jednotu křesťanů. Pamatujme na tento úmysl ve svých modlitbách.
  • Pondělí 20. ledna je 750. výročí úmrtí bl. Euzebia, kněze, zakladatele Řadu paulínů. Mši svatou v 18:00 s námi bude slavit generální vikář P. Jakub Holík.
  • V úterý 21. ledna je zde v kostele od 19:30 Večer chval.
  • V úterý 21. ledna se koná v sále Biskupství plzeňského v 19:00 přednáška na téma „Pán se stará“. Přednášet bude P. Josef Prokeš. Součástí večera bude také autogramiáda stejnojmenné knihy, kterou můžete zakoupit na místě.
  • Ve středu 22. ledna si přijďte poslechnout do sálu Biskupství plzeňského Alžbětu, která navštívila syrské uprchlické tábory v Libanonu. Jací lidé žijí v uprchlických táborech, jak vypadá jejich každodenní život, a kterým výzvám čelí, bude Alžběta povídat od 18:00. Více informací na plakátku.   
  • Mnozí jste znali paní Ludmilu Rychterovou. Pohřeb bude mít ve středu 22. ledna na ústředním hřbitově a zádušní mši ve stejný den v 18:00 v našem kostele. Takže ve středu bude mše sv. ráno i večer.
  • V neděli 26. ledna budeme poprvé slavit neděli Božího slova. Abychom zakusili trochu jinak, že Boží slovo má moc mluvit nám do života, na konci mše sv. si budete moci jedno takové „slovíčko Boží“ pro sebe vytáhnout.
  • Mše svaté v polštině budou od února slouženy od 12:00.
  • Jak jste slyšeli v pastýřském listě, měly vyjít kartičky s mottem diecéze na tento rok. Kartičky již jsou a můžete si je brát u vchodu na stolku.
  • Děkuji za projevenou soustrast k úmrtí maminky.
 
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.