BORSKÝ FARNÍK

25. února 2024 – 2. neděle postní

 
1. čtení: Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18
Odpověď k žalmu: Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.
2. čtení: Řím 8,31b-34
Evangelium: Mk 9,2-10n
 

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn. Jeho oděv zářivě zbělel – žádný bělič na zemi by ho nedovedl tak vybílit. Zjevil se jim Eliáš s Mojžíšem a rozmlouvali s Ježíšem.P etr se ujal slova a řekl Ježíšovi: „Mistře, je dobře, že jsme tady. Máme udělat tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi?“ Nevěděl totiž, co by měl říci; tak byli ustrašeni. Tu se objevil oblak a zastínil je. Z oblaku se ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!“K dyž se rozhlédli, najednou u sebe neviděli nikoho jiného, jenom samotného Ježíše. Když sestupovali s hory, přikázal jim, aby nikomu nevypravovali o tom, co viděli, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých. Toho slova se chytili a uvažovali mezi sebou, co to znamená „vstát z mrtvých“.

Ohlášky a jiná sdělení 

 • V pondělí 26. února od 20 hodin bude pravidelný živý stream plzeňského biskupa Tomáše Holuba. I tímto způsobem chce být v kontaktu s lidmi, zvláště z plzeňské diecéze. Zváni jsou úplně všichni.
 • V úterý 27. února od 19:30 budou na biskupství chvály, které byly přeloženy z důvodu jarních prázdnin.
 • V tomto týdnu slavíme první pátek a sobotu v měsíci.
 • V sobotu 2. března bude mše sv. ve Štěnovicích v 15:30.
 • Ve volbách byl zvolen za naši farnost jako delegát na diecézní synodu pan Jiří Macháček. Všem zúčastněným děkujeme a provázejme ho modlitbou.
 • Kněží vikariátu Plzeň – město zvolili jako svého delegáta P. Michala Kaplanka SDB.
 • Pokud byste někdo potřeboval pomoci s přihlášením na duchovní obnovu Otcovo srdce, s. Michaela je vám na faře k dispozici v odpoledních hodinách. Můžete se domluvit i telefonicky na farním čísle.
 • Tříkrálové kasičky v naší farnosti vynesly 69.233Kč. Ještě jednou všem, kteří se na sbírce podíleli, děkujeme.
 • Do kasičky na městskou charitu můžete hodit svůj příspěvek v rámci postní almužny.
 • Poslední neděle v měsíci je příležitostí k setkání na faře. Jsem rád, že se minulý měsíc sešlo více lidí. Komu dělá potíž zúčastnit se této akce, je možno ji pojmout jako postní sebezápor. Všichni jste zváni.
 • Dnes si od 12:40 na ČT 2 můžete naladit pořad O plzeňské diecézní synodě s biskupem Tomášem Holubem a koordinátorkou Janou Černou. Pořad najdete i později v archivu ČT 2.
 • Dnešní sbírka je na Svatopetrský haléř. Děkujeme za vaše příspěvky.

K zamyšlení

Okamžik Kristova proměnění na hoře popisují všechna tři synoptická evangelia. Jde tedy o zásadní moment. Ježíš vede apoštoly od úžasu nad zázraky a mocnými činy ke skutečné víře. Jak jen mohou přijmout a opřít se vírou o to, že je skutečně Boží Syn, který přináší spásu každému člověku? Zůstanou věrnými i v okamžiku jeho smrti na kříži? Pán jim nabízí zážitek, dech beroucí situaci, kdy sám stojí uprostřed (!) největších postav Starého zákona a dějin Izraele. A dokonce zaslechnou znovu hlas Boha Otce. Naše víra má své kroky a etapy. Patří k ní zážitky. Ale také situace v Getsemanech, u kříže nebo etapy pouště. Ale cílem všech těchto momentů je živý vztah s Bohem. (zdroj Vira.cz)

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.