BORSKÝ FARNÍK

24. ledna 2021 –  3. neděle v mezidobí

1. čtení: Jon 3,1-5.10
Odpověď k žalmu: Ukaž mi své cesty, Hospodine!
2. čtení: 1 Kor 7,29-31
Evangelium: Mk 1,14-20
 

Když byl Jan Křtitel uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!“ Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak loví v moři; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!“ Ihned nechali sítě a následovali ho. Když popošel o něco dále, uviděl Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě; a hned je povolal. Zanechali svého otce Zebedea s pomocníky na lodi a odešli za ním.

Tento týden si připomínáme

Pondělí 25. ledna Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Úterý 26. ledna Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Čtvrtek 28. ledna Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

Ohlášky a jiná sdělení

  • Dnešní sbírka je na biblický apoštolát.
  • V pátek 29. ledna je celodenní adorace v kostele (8.00 – 20.00).
  • Od 1. února 2021 budou nedělní mše sv. v polštině slouženy od 16.00.
  • Mnozí nemohou přijímat Tělo Páně, i když chtějí. Zato všichni můžeme číst Slovo Páně. Vybízím – přečtete si dnes úryvek s Bible. I tímto způsobem přichází náš Pán k nám.
  • Prosíme dárce, kteří v roce 2020 podpořili naši farnost finančním darem 1000Kč a více, a potřebují potvrzení o daru k uplatnění snížení daně, aby nám sdělili potřebné údaje. Kontaktujte, prosím, kancelář farnosti osobně nebo na tel.: 733742220.

K zamyšlení

Boží království není žádný politický systém. Je to označení všeho, kde vládne Bůh – času, prostoru, událostí a především lidských srdcí. Blízkost jeho království platí stále. Stačí se jen obrátit za ním. I dnes říká Pán: „Pojď za mnou!“ To není jen pokyn mladým, kteří hledají, co se životem. To je výzva každému člověku, tedy dnes i nám. (zdroj Vira.cz)

 

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.