BORSKÝ FARNÍK

29. ledna 2023 – 4. neděle v mezidobí

 
1. čtení: Sof 2,3; 3,12-13
Odpověď k žalmu: Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.
2. čtení: 1 Kor 1,26-31
Evangelium: Mt 5,1-12a
 

Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu.“

Tento týden si připomínáme

úterý 31. ledna Památka sv. Jana Boska, kněze
čtvrtek 2. února Svátek Uvedení Páně do chrámu, světový den zasvěceného života

Ohlášky a jiná sdělení

  • Po mši sv. vás zveme na faru k povídání a sdílení u rede-kávy. Přijde mezi nás Jana Černíková, která se s námi podělí o aktuální dění z národní synody.
  • Ve čtvrtek 2. února bude při ši sv. žehnání svíček.
  • Tento týden je první pátek a sobota v měsíci.
  • V sobotu 4. února je v 15.30 mše sv. ve Štěnovicích.
  • V rámci národního týdne manželství se 4. února uskuteční Pouť nejen pro manžele s tématem Manželské kontrasty. Více na plakátku nebo na stránkách biskupství.
  • V sobotu 11. února oslavíme Den nemocných. Při mši sv. v 9.00 bude udělováno pomazání nemocných, po ní bude následovat adorace a požehnání.
  • Máte-li někdo zájem o elektronické zasílání nedělních ohlášek, napište svoji žádost na mailovou adresu farnosti a budou vám zasílány.
  • Sbírka minulé neděle na Biblické dílo činila 17.553Kč. Pán Bůh zaplať.

K zamyšlení

Blahoslavení, tedy ti, kteří jsou šťastní. Blahoslavení chudí v duchu jsou startem Kristova učení. Po celé evangelium bude třeba jeho slova správně chápat! Ježíš nechce učinit ze všech lidí blázny či hlupáky. Ježíš mluví o postojích srdce. Chudoba je schopnost zřeknout se množství nesmyslů, které odvádějí pozornost od podstatného. Pánem vyzdvižená chudoba znamená odvahu spolehnout se na Boha a nespoléhat jen na sebe, své zajištění, svoji moc… Možná to zní velmi bláznivě. Copak se nemáme snažit zajistit? Ale zde je řeč o víře. O schopnosti vidět neviditelné, nahlédnout „za horizont“. Víra se opírá o Boží plán se světem, o Boží náhled na svět. On ví, co je moudré a co nikoli. Bůh nám připravil všechny podmínky včetně smazání hříchů tak, abychom mohli se vší naší slabostí svěřit svůj život do jeho rukou, žít pro něho a být mu blízko. Tak to dnes udělejme. (zdroj: vira.cz)

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.