BORSKÝ FARNÍK

22. května 2022 –  6. neděle velikonoční

1. čtení: Sk 15,1-2.22-29
Odpověď k žalmu: Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ!
2. čtení: Zj 21,10-14.22-23
Evangelium: Jan 14,23-29
 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává moje slova. A přece slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal. To jsem k vám mluvil, dokud ještě zůstávám u vás. Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten, který dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Slyšeli jste, že jsem vám řekl: ‘Odcházím’ a ‘zase k vám přijdu’. Kdybyste mě milovali, radovali byste se, že jdu k Otci, neboť Otec je větší než já. Řekl jsem vám to už teď, dříve než se to stane, abyste uvěřili, až se to stane.“

Tento týden si připomínáme

Čtvrtek 26. května Slavnost Nanebevstoupení Páně, doporučený svátek
Pátek 27. května Svátek Výročí posvěcení plzeňské katedrály

Ohlášky a jiná sdělení

  • V pátek 27. května je celodenní adorace.
  • Po mši svaté se v pátek začneneme modlit novénu k Duhu Svatému.
  • V neděli 29. května vás zveme na farní Rede kávu po dopoledních mších svatých.
  • Děkuji Vám všem, kteří jste napekli a připravili dobroty na svátek sv. Jana Nepomuckého. Byly  opravdu dobré a bylo jich dost.
  • Děkuji také těm, kteří přišli pomoci a zapojili se do středeční brigády.
  • Zpovědní místnost je připravená k opravám omítek a k malování. Vzhledem ke stavu místnosti je to nakonec nákladnější, než jsme předpokládali.
  • Dnešní sbírka je na pomoc pronásledovaným křesťanům.
  • Rezervujte si ve svých kalendářích termín Brno 6. - 10. července na Katolickou charismatickou konferenci. Uskuteční se dle aktuálních epidemických podmínek vyhlášených vládou.
  • V pondělí 23. května oslavím 35 let svého kněžství. Srdečně Vás zvu na večerní mši svatou, při které budu Pánu děkovat. Zároveň Vás prosím za sebe o modlitbu.

K zamyšlení

Církev zakouší nejednu složitou situaci. Nejde jen o správné porozumění víře a její věrné zachovávání, ale i o běžné zajištění fungování. A k tomu Pán říká: „Pokoj vám dávám“. Pokoj je stav srdce, když je v klidu, bez ohrožení, strachů… Ježíšův pokoj je darem Ducha svatého. I uprostřed otázek, starostí, dokonce uprostřed válečných hrůz umí Bůh vstupovat do srdce a vnášet pokoj. Tento pokoj je živý, tvůrčí, protože ho přináší Boží Duch. Je to pokoj, který nenechává věci ležet ladem, ani nejde o rezignaci či lenost. Je to pokoj, který motivuje, vítr, který vede loď, aby plula do cíle. (Zdroj: vira.cz)

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.