BORSKÝ FARNÍK

13. června 2021 –  11. neděle v mezidobí

 
1. čtení: Ez 17,22-24
Odpověď k žalmu: Dobré je chválit Hospodina.
2. čtení: 2 Kor 5,6-10
Evangelium: Mk 4,26-34
 

Ježíš řekl zástupu: „Boží království je podobné člověku, který zaseje do země semeno; ať spí, nebo je vzhůru, ve dne i v noci, semeno klíčí a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe přináší plody: napřed stéblo, potom klas, pak zralé zrno v klasu. Když pak se ukáže zralý plod, hned člověk vezme srp, protože nastaly žně.“ Řekl také: „K čemu přirovnáme Boží království nebo jakým podobenstvím ho znázorníme? Je jako hořčičné zrnko: Když se zasévá do země, je menší než všechna semena na zemi, ale když je zaseto, vzejde a přerůstá všechny jiné zahradní rostliny; vyžene tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit  v jeho stínu.“ Mnoha takovými podobenstvími jim hlásal Boží slovo, jak to mohli pochopit. Bez podobenství k nim nemluvil. Když však byl se svými učedníky sám, všechno vysvětloval.

Tento týden si připomínáme

Sobota 19. června památka sv. Jana Nepomuka Neumanna, biskupa

Ohlášky a jiná sdělení

  • V sobotu 19. června v katedrále při mši sv. v 10.30 přijmou z rukou biskupa Tomáše kněžské svěcení jáhenTomáš Kadlec a Marek Jan Vilímek OFM.
  • V sobotu v 15.30 bude mše sv. ve Štěnovicích.
  • Příští neděli 20. června bude udílen při mši sv. v 18.00 v našem kostele akolytát.
  • Sbírka minulé neděle na Thámovu činila 15856Kč. Děkujeme.
  • Kvůli pobytu na semináři v Kostelním Vydří bude mít P. Bogdan OSPPE za sebe celý týden zástup.

K zamyšlení

Když se člověk snaží najít ideální model pro fungování světa, většinou brzy narazí na mnoho problémů. Ale Bůh problémy, zlo nebo lidská omezení nevnímá jako překážku. Stávají se pro něj příležitostí, jak Boží království může růst; například tak, že lidé, kteří vidí zlo a jeho škody, nasazují síly, aby Boží království mohlo přijít i do míst temnot. (zdroj Vira.cz)

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.