BORSKÝ FARNÍK

16. února 2020 – 6. neděle v mezidobí

1. čtení: Sir 15,16-21
Odpověď k žalmu: Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově.
2. čtení: 1 Kor 2,6-10
Evangelium: Mt 5,17-37

Tento týden si připomínáme

Sobota 22. února svátek Stolce svatého apoštola Petra

Ohlášky a jiná sdělení

  • Na úterý 18. února připadá Večer chval v 19.30 v našem kostele.
  • V ten samý den proběhne v Diecézním sále Biskupství plzeňského od 19.00 beseda s Tomášem Lachmanem a presentace jeho knížky Kolem Česka za 66 dní. Jste srdečně zváni.
  • Ve středu 19. února pokračují filmové večery v Západočeském muzeu filmem Mžitky – film pojednává o vášnivém boji nezávislého umělce se stalinskými doktrínami, boj na život a na smrt. Více na webových stránkách nebo na plakátku. Po shlédnutí následuje beseda o filmu.
  • DCM pořádá 21. - 23. února víkend pro holky BeYOUtiful. Povídání, dobré jídlo, čajo/kávování, filmy, pečení, potisk tašek, kultura, modlitba... Kontakt pro přihlášení najdete na plakátku nebo na webových stránkách.
  • Sbírka příští neděle bude Haléř sv. Petra.

K zamyšlení

Jak vzácné by bylo dnes potkat Ježíše někde, třeba na nádraží či u pumpy. Co by asi říkal? Se zástupem zůstal na louce a komentuje Desatero. Spolu s nimi se zastavme nad slovy tohoto zákona. Pán vidí, kam přikázání směřují. A to nám předkládá: Zkusme rozvinout Ježíšova slova do pozitivní interpretace: nehněvat se, ale odpouštět; netupit, ale povzbudit k dobru; neproklínat, ale žehnat. Nejen nepodlehnout žádostivosti, ale nevést s ní vůbec žádný dialog. Nekřivit pravdu, ale vůbec ji neohýbat. Rovný člověk je Bohem očekávaný partner pro dialog. (zdroj. Vira.cz)

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.