BORSKÝ FARNÍK

2. října 2022 – 27. neděle v mezidobí

 
1. čtení: Hab 1,2-3; 2,2-4
Odpověď k žalmu: Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!
2. čtení: 2 Tim 1,6-8.13-14
Evangelium: Lk 17,5-10
 

Apoštolové prosili Pána: „Dej nám více víry!“ Pán řekl: „Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko a řekli této moruši: `Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře!', poslechla by vás. Když někdo z vás má služebníka a ten orá nebo pase, řekne mu snad, až se vrátí z pole: `Hned pojď a sedni si ke stolu'? Spíše mu přece řekne: `Připrav mi večeři, přepásej se a obsluhuj mě, dokud se nenajím a nenapiji. Potom můžeš jíst a pít ty.' Děkuje snad potom tomu služebníkovi, že udělal, co mu bylo přikázáno? Tak i vy, až uděláte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: `Jsme jenom služebníci. Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat.'“

Tento týden si připomínáme

Úterý 4. října památka sv. Františka z Assisi
Pátek 7. října památka Panny Marie Růžencové

Ohlášky a jiná sdělení

  • VŠ klub Hora zve ve středu 5. října od 19:00 na studentskou mši sv. k zahájení nového akademického roku do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plzni. Mši bude celebrovat biskup Tomáš Holub. 
  • První pátek 7. října 17:00 – 17:45 adorace s litaniemi k Nejsv. Srdci Ježíšovu.   
  • V sobotu 8. října proběhne setkání sborů plzeňské diecéze v kostele sv. Mikuláše v Boru u Tachova. Na programu od 10:00 jsou vystoupení jednotlivých sborů i společný koncert všech na závěr setkání.
  • Komunita Noe v Holostřevech vás zve na místní faru 7.–⁠9. října na Síťovací setkání o duchovním doprovázení. Dialog, inspirace, vytváření spojení a navazování kontaktů se záměrem přispět k rozvíjení svobodných a lidsky důstojných poměrů v naší zemi. Přihlašování na emailu: komunita@komunitanoe.cz
  • Od v úterý 11. října začínají Hovory o víře pod vedením P. Šebestiána Smrčiny každý týden na biskupství od 17:45. Zváni jsou všichni lidé dobré vůle.

K zamyšlení

Nemalá část evangelia se skládá z drobných výroků, které autoři poskládali v různém pořadí a vložili do textu. Tak si počíná i svatý Lukáš. Výrok o víře šokuje. Copak apoštolové nenásledují Krista, protože v něj uvěřili? Pán naznačuje, že o víru je třeba se opřít. Vložit důvěru do toho, co jsme vírou přijali. Nikdo by neporoučel stromu, aby se přesadil. Rozumově ví, že to je nesmysl. Pokud ale víra vede člověka ke krokům, které jsou za hranou běžné zkušenosti, je třeba ji brát vážně. Je třeba rozvažovat na jedné straně s velkou pokorou služebníků, kteří si Boha váží, a na druhé straně s důvěrou dítěte, které spoléhá na Nebeského Otce. Pán tedy necílí na nesmyslné či pomatené jednání. Ale poukazuje na ochotu opřít se o víru, protože víra zmůže velmi mnoho. (zdroj: pastorace.cz)

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.