KONTAKT

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST PLZEŇ-BORY

Klatovská třída 1793/176, 301 00 Plzeň
Tel.: 733 742 220
Email: rkfplzen-bory@centrum.cz 
Web: www.rkfp.cz

Farní kancelář: Otevřena po předchozí domluvě kdykoliv, prosím kontaktujte nás telefonicky nebo elektronicky přes email.

Administrátor
P. Bogdan Stępień OSPPE
Email: rkfplzen-bory@centrum.cz

Farní vikář
P. Robert Jasiulewicz OSPPE

Pastorační asistent
SM. Michaela Lokvencová OP

Bankovní spojení: Pokud byste chtěli finančně podpořit aktivity naší farnosti, budeme Vám vděčni za jakýkoliv příspěvek. Číslo účtu u ČSOB (Poštovní spořitelna) je následující: 216969478/0300, Konstantní symbol 0379. (Pro příspěvek na faru Thámova použijte variabilní symbol: 186130).

Transparentní účet na podporu rekonstrukce místa setkávání Thámova 30: 2501703651/2010

Zaplať Pán Bůh!

  Do farnosti spadají kostely a kaple:

 • Farní kostel sv. Jana Nepomuckého - Chodské náměstí, Plzeň
    adresa: Klatovská třída 45, 301 00 Plzeň
 • Kostel: sv. Prokopa - Štěnovice
    adresa: Farní 33, 332 09 Štěnovice
 • Kaple sv. Vojtěcha - Nebílovský Borek - Planiny
 • Kaple sv. Anny - Losiná
 • Kaple Panny Marie - Nebílovský Borek
 • Kaple sv. Ludmily - Štěnovický Borek
 • Kaple sv. Cyrila a Metoděje - Čižice
 • Kaple sv. Prokopa - Útušice
 • Kaple Panny Marie Fatimské - Radobyčice

 

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.