KONTAKT

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST PLZEŇ-BORY

Thámova 1861/30, 301 00 Plzeň

Tel.: 733 742 220; IČO: 73634344
Email: rkfplzen-bory@centrum.cz; Web: www.rkfp.cz                                                                  Datová schránka: ud7hfi

Farní kancelář: Otevřena po předchozí domluvě kdykoliv, prosím kontaktujte nás telefonicky nebo elektronicky přes email.

Farář a okrskový vikář
P. Bogdan Stępień OSPPE

Administrátor ŘKF Nýřany a farní vikář ŘKF Plzeň-Bory

P. Franciszek Gajewski OSPPE

Pastorační asistent
SM. Michaela Lokvencová OP

Bankovní spojení: Pokud byste chtěli finančně podpořit aktivity naší farnosti, budeme Vám vděčni za jakýkoliv příspěvek. Číslo účtu u ČSOB (Poštovní spořitelna) je následující: 216969478/0300, Konstantní symbol 0379. (Pro příspěvek na faru Thámova použijte variabilní symbol: 186130).

Ke dni 19. října 2020 byla ukončena veřejná sbírka na podporu rekonstrukce místa setkávání Thámova 30. Děkujeme Vám všem, kteří jste nás podpořili a nadále podporujete. V současnosti zůstal z rekonstrukce místa setkávání dluh kolem čtyř miliónů, který budeme pomalu umořovat. Pán Vám žehnej a odplať za Vaši přízeň a štědrost. 

Kromě Vás, pravidelných a příležitostných dárců - fyzických osob, přispěli na rekonstrukci místa setkávání Thámova 30 Městský obvod Plzně 3 částkou 25.000Kč a organizace  RENOVABIS, která podporuje pstorační, sociální a společenské projekty v bývalých socialistických zemích, částkou 40.000 €uro. Děkujeme jim za podporu.

                            

  Do farnosti spadají kostely a kaple:

 • Farní kostel sv. Jana Nepomuckého - Chodské náměstí, Plzeň
    adresa: Klatovská třída 45, 301 00 Plzeň
 • Kostel: sv. Prokopa - Štěnovice
    adresa: Farní 33, 332 09 Štěnovice
 • Kaple sv. Vojtěcha - Nebílovský Borek - Planiny
 • Kaple sv. Barbory - Nebílovy (v lese)
 • Kaple sv. Anny - Losiná
 • Kaple Panny Marie - Nebílovský Borek
 • Kaple sv. Ludmily - Štěnovický Borek
 • Kaple sv. Cyrila a Metoděje - Čižice
 • Kaple sv. Prokopa - Útušice
 • Kaple Panny Marie Fatimské - Radobyčice

 

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.