SCHOLA

U REDEMPTORISTŮ

Název sboru je odvozen od jeho působiště - novorománského římskokatolického kostela sv. Jana Nepomuckého na Chodském náměstí v Plzni, který je znám jako kostel u Redemptoristů.

Schola byla založena v roce 1985 z iniciativy Mons. P. Josefa Žáka. Ten v červenci toho roku nastoupil do kostela u Redemptoristů jako kaplan. Hned po svém nástupu do kněžské služby předvedl, jak vypadá aktivní organizátor. Mimo jiné zavedl pravidelné schůzky ministrantů, sehnal a podchytil nové varhaníky a správně usoudil, že je dobré doprovázet liturgii vhodnými zpěvy. K tomuto účelu byla založena schola.

Zakládajících členů bylo pět, ale sbor se brzy rozrostl na cca 15 mužů. Prvním vedoucím byl Pavel Urban. Již za jeho působení se schola stala smíšenou, i když zpočátku stále ještě s převažující mužskou složkou. Po Pavlu Urbanovi vedla krátce scholu bývalá operní pěvkyně, paní Jitka Jůzková-Mannová. Po ní se ujal vedení Ing. Antonín Švehla a také díky němu sbor vytrval ve své práci přes všechna úskalí až do dneška.

Schola především zpívá při nedělních bohoslužbách v kostele sv. Jana Nepomuckého. V poslední době však stále častěji pořádáme i koncertní zájezdy.

Základ repertoáru tvoří většinou čtyřhlasé (i dvoj-, tří-, pěti-, šesti- a osmihlasé) skladby období od gotiky přes skladby renesanční, barokní, klasické a romantické až ke skladbám současných autorů. Většinou jsou skladby prováděny "a capella" (bez hudebních nástrojů), některé s varhanním doprovodem. O větších svátcích jako Velikonoce, Vánoce, jsou prováděny náročnější skladby s doprovodem malého orchestru.

Schola „U Rede“ je amatérské těleso, otevřené všem případným zájemcům o tento druh hudby. Proto rádi uvítáme všechny z Plzně či blízkého okolí, kteří by chtěli rozšířit naše řady. Osobně s námi můžete setkat každou neděli “na deváté” u Redemptoristů. A pokud právě nejsou letní prázdniny, můžete se také přijít podívat některý čtvrtek od 19:30 na pravidelnou zkoušku sboru v rekonstruovaném noviciátu bývalého františkánského kláštera v Plzni.

Více na:  http://www.urede.cz/news.php

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.