STALO SE

ROK 2023

 • 22. října výročí posvěcení kostela sv. Jana Nepomuckého (1911)
 • 23. září Koncert ve Štěnovicích v rámci Haydnových hudebních slavností
 • 21. září  setkání zástupců pastoračních rad farností s biskupem v Liticích
 • 19. září večer chval 
 • 14. září výročí 50. let manželů Liškových
 • 09. září diecézní pouť do Teplé
 • 08. září setkání katechetů naší farnosti s rodiči
 • 28. srpna poslední mše sv. P. Roberta Jasiulewicze OSPPE v Plzni
 • 27. srpna příjezd P. Franciszka Gajewského OSPPE do Plzně
 • 27. srpna poutní mše sv. ke sv. Barboře v Nebílovech
 • 19.- 27. srpna dětský tábor ve Štěnovicích
 • červenec pozdvižení ve farnosti ohledně všedních dnů beze mše sv. během prázdnin
 • 04. července poutní mše sv. ke sv. Prokopovi v Útušicích
 • 30. června celodenní adorace
 • 25. června 1. sv. přijímání šesti dětí z naší farnosti
 • 24. června obnova křtu a zpověď dětí před 1. sv. přijímáním
 • 14. června čištění kanalizace u kostela
 • 08. června slavnost Božího Těla na Slovanech
 • 04. června dětský koncert ZUŠ J. S. Bacha s výtvarnou výstavou ve Štěnovicích 
 • 02. června Noc kostelů
 • 28. května setkání absolventů semináře Obnova v Duchu podle E. Sieverse
 • 27. května oslavy 30. let plzeňské diecéze 
 • 24. května koncert Dona nobis Pacem, Česká píseň Plzeň
 • 20. května koncert k výročí založení kostela ve Štěnovicích, Miriam Čížková
 • 20. května výročí 270 let kostela sv. Prokopa ve Štěnovicích
 • 19.-21. května víkend pro děti a rodiče před 1. sv. přijímáním
 • 18. května ekumenické setkání ve Štěnovicích
 • 03. - 07. května obnova misií v naší farnosti bratry redemptoristy 
 • 28. dubna celodenní adorace
 • 23. dubna pouť ke sv. Vojtěchovi v Nebílovském Borku
 • 02. dubna  postní zpovídání pro celou Plzeň na Borech
 • 19. března ukončení semináře Obnova v Duchu
 • 10.-12. března víkendovka pro děti ve Štěnovicích na téma: Svátost smíření
 • 04. března modlitba za vylití Ducha v rámci semináře 
 • 18. února oblastní setkání Charismatické obnovy
 • 11. února hromadné udílení svátosti nemocných v rámci světového Dne nemocných
 • 04. února setkání řeholníků s biskupem
 • 28. ledna setkání pro rozvedené na biskuství 
 • 14. ledna Tříkrálový koncert ve Štěnovicích 
 • 11. ledna ekumenická bohoslužba 
 • 08. ledna začátek semináře Obnova v Duchu podle E. Sieverse
 • 01. ledna schola U redemptoristů Tříkrálový koncert 

ROK 2022

 • 30. prosince celodenní adorace
 • 28. prosince zpívání u jesliček s Boučkovými
 • 26. prosince Plzeňský smyčcový orchestr Rybova mše sv. 
 • 21.  prosince tři třídy ZŠ program v kostele sv. Jana Nepomuckého
 • 18. prosince  zpovídání pro celou Plzeň na Borech
 • 10. prosince duchovní obnova ve Štěnovicích pro katedrální farnost
 • 10. prosince Mikulášský koncert ve Štěnovicích, ZUŠ J. S. Bacha
 • 28. listopadu ekonomická rada farnosti
 • 02. listopadu vysvěcení hřbitovní kaple Všech svatých ve Štěnovicích
 • 01. listopadu koncert Dona nobis Pacem, Česká píseň Plzeň
 • 22. října setkání ekonomických rad s biskupem v Liticích
 • 17. září Koncert ve Štěnovicích v rámci Haydnových hudebních slavností
 • 11. září ekonomická rada farnosti
 • 28. srpna pouť ke sv. Barboře v Nebílovech
 • 03. července  1. sv. přijímání pěti  dětí z naší farnosti
 • 18. června při mši sv. udílení novokněžského požehnání P. Tomáše Kadlece 
 • 12.-18. června Seminář obnovy v Duchu na Vranově, který vedl P. Bogdan
 • 16. června slavnost Božího Těla na Slovanech
 • 10. června Noc kostelů
 • 04. června 10. výročí Mateřské školy kardinála Berana
 • 29. května dětský koncert ZUŠ J. S. Bacha s výtvarnou výstavou ve Štěnovicích 
 • 25. května začátek rekonstrukce zpovědní místnosti našeho kostela
 • 24. května setkání ekumeny ve Štěnovicích
 • 20.-22. května víkend pro děti a rodiče před 1. sv. přijímáním
 • 16.-17. května setkání Centra pro rodiny ČR na faře
 • 16. května divadlo jednoho herce - Rybáři (po mši sv. v našem kostele v rámci poutní oslavy sv. Jana Nepomuckého)
 • 16. května slavnost sv. Jana Nepomuckého, kterou celebroval biskup Tomáš
 • 07. května koncert ve Štěnovicích, Musica ad Gaudium
 • 29. dubna - 1. května víkendovka pro děti na téma: Není hostina jako hostina
 • 29. dubna celodenní adorace
 • 24. dubna pouť ke sv. Vojtěchovi v Nebílovském Borku
 • 23. dubna svatba manželů Boučkových
 • 22. dubna setkání sester zdislávek u nás faře
 • 18. dubna farní výlet pěšky z Plzně do Štěnovic 
 • 10. dubna pašijový koncert
 • 10. dubna otevření Velké synagogy po opravě
 • 10. dubna zpovídání pro celou Plzeň na Borech
 • 09. března duchovní obnova v naší farnosti pod vedením P. Šebastiána Smrčiny OFM
 • 06. března pastorační rada farnosti
 • 04. - 06. března víkendovka pro děti na faře na téma: liturgický rok
 • 03. března setkání s rodiči
 • 27. února přijetí do katechumenátu 
 • 28. února setkání pastoračních asistentů s biskupem  
 • 16. února velikonoční koncert,  Česká píseň Plzeň
 • 29. ledna setkání řeholníků v katedrále sv. Bartoloměje
 • 28. ledna celodenní adorace
 • 28. ledna ekonomická farní rada
 • 26. ledna pohádkový kouzelník kouzlí na faře pro děti
 • 08. - 15. ledna novéna ke sv. Pavlu I. poustevníkovi
 • 05. ledna bohoslužba během ekumenického týdne

ROK 2021

 • 30. prosince celodenní adorace
 • 26. prosince Rybova mše sv. Plzeňského smyčcové orchestru 
 • 24. prosince rozdávání Betlémského světla
 • 20. prosince v kostele vánoční program pro děti z Mateřské školy kardinála Berana
 • 19. prosince zpověď v našem kostele pro celou Plzeň 
 • 18. prosince stavění Betléma a úklid kostela
 • 14. prosince pokáceny stromky kolem kostela ve vnitřním dvoře
 • 01. prosince rekolekce pro seniory
 • 17. listopadu vizitace bratří paulínů delegátem Řádu paulínů
 • 15. listopadu vikariátní konference u nás na Borech
 • 06. listopadu setkání pastoračních rad s biskupem
 • 31. října setkání pastorační rady
 • 23. října 1. sv. přijímání čtyř dětí z naší farnosti 
 • 22. října mše sv. ke 110. výročí posvěcení našeho kostela sloužená generálním vikářem P. Jakubem Holíkem
 • 08. října 50. výročí svatby manželů Vadlejchových 
 • 01. - 03. října víkend na faře pro rodiče s dětmi před 1. sv. přijímáním
 • 25. září slavnost složení slavných slibů paní Švarcové ze sekulárního institutu Díla blažené Zdislavy v kostele sv. Jana Nepomuckého
 • 10. - 18. září exercicie na lodi v Chorvatsku dávané P. Bogdanem OSPPE 
 • 10. září mše sv. s udílením novokněžského požehnání P. Marka Vilímka OFM 
 • 05. září pořízení bezdotykové kropenky ke vchodu do kostela
 • Od září začátek  pravidelných aktivit a setkání
 • 29. srpna pouť ke sv. Barboře v Nebílovech
 • 28. srpna koncert skupiny Hrozen
 • 27. - 29. srpna víkendové setkání pro děti na faře Thámova na téma Boží království
 • 25. srpna výročí 40. let řeholních slibů P. Bogdana OSPPE 
 • 20. - 29. srpna tábor pro děti z Ostravy ve Štěnovicích
 • 02. - 08. srpna účast P. Bogdana OSPPE na JUMPu v Kostelním Vydří
 • 03. července poutní še sv. ke sv. Prokopovi ve Štěnovicích a Útušicích
 • 01. července ustanovení P. Roberta OSPPE administrátorem farnosti Nýřany
 • 20. června udělení akolitátu panu Janovičovi, Paroubkovi, Kocmanovi, Švehlovi a Mikovi biskupem Tomášem 
 • 08. června  25. let kněžství P. Roberta OSPPE 
 • 05. června diecézní pouť do katedrály
 • 30. května pouť k Nejsvětější Trojici ve Štěnovicích 
 • 28. května Noc kostelů
 • 26. května pobožnost u sochy Plzeňské Madony v rámci výstavy "Plná slunce" vedená scholou U redemptoristů 
 • 16. května  pouť ke sv. Janu Nepomuckému s hostem P. Alešem Opatrným
 • 08. května účast P. Bogdana OSPPE na modlitbě ke 400. výročí Bitvy na Bílé hoře
 • Májové pobožnosti měly v našem kostele podobu dle přání papeže: modlitba růžence, litanie a mše sv., při níž se četl apoštolský list papeže Františka k roku sv. Josefa "Patris corde"
 • Poslední pátky v měsíci míváme v našem kostele celodenní adorace 8.00-22.00
 • 30. dubna 5. výročí biskupského svěcení biskupa Tomáš 
 • 28. března svátost smíření pro celou Plzeň, kterou vysluhovalo více kněží 
 • 17. března mše sv. za nemocné pandemie a za zdravotníky sloužená biskupem Tomášem v 9.00 v našem kostele 
 • 17. února udílení popelce přede mší sv. biskupem Tomášem a P. Bogdanem OSPPE v kostele i před kostelem, mše sv. sloužená panem biskupem
 • 11. února mše sv. za nemocné, hromadné udělování svátosti nemocných 
 • 31. ledna 60. narozeniny P. Bogdana Stępina OSPPE 
 • 24. ledna neděle Božího slova
 • 10. ledna Alianční týden 
 • 01. - 24. ledna tříkrálová sbírka on-line
 • 01. ledna ustanovení P. Roberta Jasiulewicze OSPPE farním vikářem ve farnosti Nýřany

ROK 2020

 • 27. prosince podle usnesení Vlády ČR je na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 10 % míst k sezení, v naších podmínkách to je 24 osob
 • 24. prosince sloužili se tři půlnoční mše sv. v 15.00, 16.30 a v 18.00
 • 20. prosince ocenění Anděl prostřednictvím Charity obdrželi při nedělní mši sv. za nezištné služby bližním naši farníci paní Jana Kubáňová a Ing. Václav Liška
 • 20. prosince zpověď pro celou Plzeň v kostele sv. Jana Nepomuckého
 • 18. prosince pořízeny nové rohože do předsíně kostela
 • 26. listopadu ekonomická rada farnosti
 • 18. listopadu zemřel v domově pro seniory sv. Jiří P. Pavel Táborský, který po svém vysvěcení v roce 1970 působil jako kaplan tři roky v našem kostele
 • 02. listopadu ekonomická rada farnosti
 • 25. října bohoslužby jsou neveřejné, přidané mše sv. jsou zrušeny
 • 11. a 18. října počet účastníků bohoslužeb do 6-ti osob, byla přidána nedělní mše sv. v 7.30; kostel otevřený k osobní modlitbě po celý den, v době 16.00 - 18.00 probíhá Výstav Nejsvětější svátosti a je přítomen kněz pro ty, kteří chtějí přijmout svátost smíření nebo svátost eucharistie. 
 • 11. října druhé vyhlášení nouzového stavu kvůli coronavirové nákaze; ve farnosti pozastavení všech společných aktivit 
 • 08. září setkání vikářů s biskupem před karanténou
 • 30. srpna poutní mše sv. s procesím do kaple sv. Barbory v Nebílovy
 • 27. srpna mimořádná vikariátní konference na Thámově, první akce po vyhlášení coronavirové pandemie
 • 24. srpna Mariánské večeřadlo vedené otcem Jaroslavem Střížem v kostele sv. Jana Nepomuckého
 • 22. srpna charitativní open air koncert skupiny Hlasoplet, který se uskutečnil na farní zahradě ve Štěnovicích, výtěžek z koncertu byl věnován nadaci Konto Bariéry
 • 20. srpna kolaudace budovy Thámova 1861/30
 • 15. - 16. srpna den otevřených dveří na Thámově
 • 08. července posvěcení kaple a žehnání domu na Thámově za účasti biskupa Tomáše a generálního představeného paulínů
 • 07. července mše sv. ve Štěnovicích na slavnost Nejsv. Trojice
 • 04. července poutní mše sv. ve Štěnovicích a Útušicích
 • 28. června biskup Tomáš předal ocenění Ing. Jaroslavu Cuhrovi za věrné služby pro farnost 
 • 12. června v rámci noci kostelů byl otevřený kostel
 • 01. června obnovení aktivit ve farnosti, končí nouzový stav
 • 30. května svatodušní vigilie a křty dospělých
 • 25. května povolená účast na bohoslužbách 300 osob
 • 24. května návštěva zástupců z organizace Renovabis
 • 16. května biskup Tomáš sloužil poutní mši sv. ke sv. Janu Nepomuckému
 • 11. května povolená účast na bohoslužbách se změnila na 100 osob
 • květen modlitba společného růžence v 16.20, po něm  Loretánské litanie a v 17.00 mše sv.
 • 24. dubna povolená účast na mši sv. do 15 osob, přidána mše sv. v 17.00
 • postní neděle křížové cesty v kostele on-line přes nainstalovanou kameru 
 • 16. března biskup Tomáš shlédl průběh prací na Thámově
 • 13. března nekonají se veřejné bohoslužby, zrušeny všechny společné akce do odvolání pro vyhlášení karantény v celé ČR kvůli šíření koronaviru
 • 10. března vikariátní setkání na Františkánské
 • 08. března proběhlo první skrutinium katechumenů
 • 26. února Popeleční středa - večerní mši sv. pro celou Plzeň sloužil biskup Tomáš spolu s plzeňskými kněžími
 • 11. února Světový den nemocných - udílení svátosti nemocných při mši sv.
 • 09. února bohoslužba slova na Ústředním hřbitově u příležitosti 10. výročí úmrtí P. Rosaria Antonína Hýži OP.
 • 02. února nedělní mše sv. v polštině jsou od tohoto dne přesunuty na 12.00
 • 20. ledna P. Jakub Holík sloužil v kostele sv. Jana Nepomuckého mši sv. k zahájení roku bl. Eusebia
 • 15. ledna slavnost sv. Pavla poustevníka - mše sv. v kostele sv. Jana Nepomuckého s pozvanými kněžími z vikariátu a následné vikariátní setkání
 • 11. ledna začátek novény ke sv. Pavlu Poustevníkovi
 • 01. - 14. ledna Tříkrálová sbírka a koledování v Plzni - Borech, v Radobyčicích a Útušicích
 • 05. ledna koncert scholy U redemptoristů na podporu Tříkrálové sbírky.
 • 05. ledna televize Trvám natočila s polskými kněžími působícími v Čechách dokument o situaci v Českých zemích, vystupuje v něm i P. Bogdan

ROK 2019

 • 27. prosince vánoční koncert ZUŠ Chválenické pod vedením Jany Boučkové
 • 26. prosince vánoční koncert Plzeňského smyčcového orchestru: Jan Jakub Ryba, Česká mše vánoční
 • 22. prosince zpověď pro celou Plzeň v kostele sv. Jana Nepomuckého
 • 21. prosince adventní koncert sopranistky Barbory Janečkové, barytonisty Jiřího Šlégra, pěveckého souboru Cantilo z Mariánských lázní a souboru Kost z Plzně
 • 18. prosince adventní koncert k 25. výročí Teplárenské
 • 17. prosince koncert pro Thámovu - Pavel Helan
 • 14. prosince velký úklid kostela
 • 01. prosince průvodní slovo P. Bogdana při rozsvěcování vánočního stromu ve Štěnovicích
 • 27. listopadu Červená středa
 • 30. listopadu koncert sboru Carmina v kostele sv. Prokopa ve Štěnovicích
 • 19. listopadu cesta biskupa Tomáše s  P. Bogdanem na Jasnou Góru
 • 09. - 17. listopadu Lidové misie ve farnosti
 • 09. listopadu setkání zástupců pastoračních rad v Liticích
 • 08. listopadu jednání biskupa Tomáše ve Štěnovicích
 • 03. listopadu koncert Česká Píseň: Requiem in c a koncert pro hoboj d moll od Františka Xavera Thuri, Responsoria od Jana Dismase Zelenky
 • 28. října otevřený kostel sv. Jana Nepomuckého pro návštěvníky v den výročí Republiky
 • 20. října koncert pro Támovu - Gospel of Touch
 • 14. října biskup Tomáš sloužil mši sv. v Radobyčicích
 • 09. října koncert Bach Metts Jazzu: Bach bez hranic
 • 06. října sčítání věřících
 • 05. října setkání zástupců ekonomických rad v Liticích
 • 14. září diecézní pouť do Teplé
 • 08. září pastorační rada s biskupem Tomášem
 • 02. září P. Bogdan žehnal na začátek školního roku v Mateřské škole kardinála Berana
 • 25. srpna pouť ke sv. Barboře
 • 24. srpna koncert skupiny Hrozen
 • 14. července biskupská mše sv. přenášená z našeho kostela Českou televizí
 • 06. července poutní mše sv. ke sv. Prokopovi ve Štěnovicích a v Útušicích
 • 05. července 60. výročí svatby manželů Cuhrových
 • 29. června 60. výročí svatby manželů Baldových
 • 26. května 1. sv. přijímání
 • 24. května Noc kostelů s uvítací řečí primátora Plzně panem Martinem Baxou
 • 16. května poutní mše sv. ke sv. Janu Nepomuckému s otcem biskupem Tomášem
 • 28. dubna poutní mše sv. ke sv. Vojtěchovi ve Štěnovickém Borku
 • 20. dubna křty dospělých během Velikonoční vigilie
 • 03. dubna převzaty klíče od přilehlé garáže domu v Thámově ulici
 • 27. března koncert Plzeňské filharmonie v našem kostele v rámci Smetanovských dnů v Plzni - Kolegium pro duchovní hudbu & Vít Aschenbrenner
 • 20. března koncert Plzeňské filharmonie v našem kostele v rámci Smetanovských dnů v Plzni - Irena Chřibková & Martin Opršál: Petr Eben, V krajinách Patmoských
 • 19. března spuštěn nový farní web
 • 10. března P. Bogdan udělil svátost biřmování
 • 06. března Popeleční středou zahájil pan biskup Tomáš v našem kostele pro celou Plzeň postní dobu; slavnostní mši sv. sloužil a popelec uděloval spolu s panem biskupem Františkem a s 18 kněžími
 • 01. března otevírání obálek s nabídkami firem na rekonstrukci nové fary
 • 10. února mimořádné setkání PRF a ERF kvůli financování oprav nové fary
 • 09. února mše sv. s udílením svátosti pomazání nemocných, přišlo cca 40 osob
 • 21. ledna setkání s panem biskupem Tomášem ohledně financování nové fary
 • 20. ledna pan biskup František slavil s paulíny slavnost sv. Pavla Poustevníka mší sv. v 9 a v 11 hodin
 • 12. ledna začátek novény k sv. Pavlu I. poustevníkovi
 • 06. ledna koncert scholy „U Rede“ na podporu tříkrálové sbírky
 • 03. ledna jednání s generálním vikářem kvůli financování oprav nové fary na Thámově ulici
 • 02.–13. ledna Tříkrálová sbírka; za naši farnost bylo celkem šest kasiček; koledovalo se ve Štěnovicích, Radobyčicích, Útušicích a bylo možno přispět do tříkrálových pokladniček v kostelích; do koledování se zapojili farníci, děti z náboženství a z církevní Mateřské školy kardinála Berana

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.