STALO SE

 

ROK 2019

 • 27. března koncert Plzeňské filharmonie v našem kostele v rámci Smetanovských dnů v Plzni - Kolegium pro duchovní hudbu & Vít Aschenbrenner
 • 20. března koncert Plzeňské filharmonie v našem kostele v rámci Smetanovských dnů v Plzni - Irena Chřibková & Martin Opršál: Petr Eben, V krajinách Patmoských
 • 19. března byl spuštěn nový farní web
 • 10. března P. Bogdan udělil svátost biřmování
 • 06. března Popeleční středou zahájil pan biskup Tomáš v našem kostele pro celou Plzeň postní dobu; slavnostní mši sv. sloužil a popelec uděloval spolu s panem biskupem Františkem a s 18 kněžími
 • 01. března proběhlo otevírání obálek s nabídkami firem na rekonstrukci nové fary
 • 10. února se konalo mimořádné setkání PRF a ERF kvůli financování oprav nové fary
 • 09. února byla sloužena mše sv. s udílením svátosti pomazání nemocných, přišlo cca 40 osob
 • 21. ledna se uskutečnilo setkání s panem biskupem Tomášem ohledně financování nové fary
 • 20. ledna pan biskup František slavil s paulíny slavnost sv. Pavla Poustevníka mší sv. v 9 a v 11 hodin
 • 12. ledna začala novéna k sv. Pavlu I. poustevníkovi
 • 06. ledna se konal koncert scholy „U Rede“ na podporu tříkrálové sbírky
 • 03. ledna proběhlo jednání s generálním vikářem kvůli financování oprav nové fary na Thámově ulici
 • 02.–13. ledna probíhala Tříkrálová sbírka; za naši farnost bylo celkem šest kasiček; koledovalo se ve Štěnovicích, Radobyčicích, Útušicích a bylo možno přispět do tříkrálových pokladniček v kostelích; do koledování se zapojili farníci, děti z náboženství a z církevní Mateřské školy kardinála Berana

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.