STALO SE

 ROK 2020

 • 16. března biskup Tomáš shlédl průběh prací na Thámově
 • 13. března nekonají se veřejné bohoslužby, zrušeny všechny společné akce do odvolání pro vyhlášení karantény v celé ČR kvůli šíření koronaviru
 • 08. března proběhlo první skrutinium katechumenů
 • 15. ledna slavnost sv. Pavla poustevníka - mše sv. v kostele sv. Jana Nepomuckého s pozvanými kněžími z vikariátu a následné vikariátní setkání
 • 11. ledna začátek novény ke sv. Pavlu Poustevníkovi
 • 01. - 14. ledna Tříkrálová sbírka a koledování v Plzni - Borech, v Radobyčicích a Útušicích
 • 05. ledna televize Trvám natočila s polskými kněžími působícími v Čechách dokument o situaci v Českých zemích, vystupuje v něm i P. Bogdan

ROK 2019

 • 27. prosince vánoční koncert ZUŠ Chválenické pod vedením Jany Boučkové
 • 26. prosince vánoční koncert Plzeňského smyčcového orchestru: Jan Jakub Ryba, Česká mše vánoční
 • 22. prosince zpověď pro celou Plzeň v kostele sv. Jana Nepomuckého
 • 21. prosince adventní koncert sopranistky Barbory Janečkové, barytonisty Jiřího Šlégra, pěveckého souboru Cantilo z Mariánských lázní a souboru Kost z Plzně
 • 18. prosince adventní koncert k 25. výročí Teplárenské
 • 17. prosince koncert pro Thámovu - Pavel Helan
 • 14. prosince velký úklid kostela
 • 01. prosince průvodní slovo P. Bogdana při rozsvěcování vánočního stromu ve Štěnovicích
 • 27. listopadu Červená středa
 • 30. listopadu koncert sboru Carmina v kostele sv. Prokopa ve Štěnovicích
 • 19. listopadu cesta biskupa Tomáše s  P. Bogdanem na Jasnou Góru
 • 09. - 17. listopadu Lidové misie ve farnosti
 • 09. listopadu setkání zástupců pastoračních rad v Liticích
 • 08. listopadu jednání biskupa Tomáše ve Štěnovicích
 • 03. listopadu koncert Česká Píseň: Requiem in c a koncert pro hoboj d moll od Františka Xavera Thuri, Responsoria od Jana Dismase Zelenky
 • 28. října otevřený kostel sv. Jana Nepomuckého pro návštěvníky v den výročí Republiky
 • 20. října koncert pro Támovu - Gospel of Touch
 • 14. října biskup Tomáš sloužil mši sv. v Radobyčicích
 • 09. října koncert Bach Metts Jazzu: Bach bez hranic
 • 06. října sčítání věřících
 • 05. října setkání zástupců ekonomických rad v Liticích
 • 14. září diecézní pouť do Teplé
 • 08. září pastorační rada s biskupem Tomášem
 • 02. září P. Bogdan žehnal na začátek školního roku v Mateřské škole kardinála Berana
 • 25. srpna pouť ke sv. Barboře
 • 24. srpna koncert skupiny Hrozen
 • 14. července biskupská mše sv. přenášená z našeho kostela Českou televizí
 • 06. července poutní mše sv. ke sv. Prokopovi ve Štěnovicích a v Útušicích
 • 05. července 60. výročí svatby manželů Cuhrových
 • 29. června 60. výročí svatby manželů Baldových
 • 26. května 1. sv. přijímání
 • 24. května Noc kostelů s uvítací řečí primátora Plzně panem Martinem Baxou
 • 16. května poutní mše sv. ke sv. Janu Nepomuckému s otcem biskupem Tomášem
 • 28. dubna poutní mše sv. ke sv. Vojtěchovi ve Štěnovickém Borku
 • 20. dubna křty dospělých během Velikonoční vigilie
 • 03. dubna převzaty klíče od přilehlé garáže domu v Thámově ulici
 • 27. března koncert Plzeňské filharmonie v našem kostele v rámci Smetanovských dnů v Plzni - Kolegium pro duchovní hudbu & Vít Aschenbrenner
 • 20. března koncert Plzeňské filharmonie v našem kostele v rámci Smetanovských dnů v Plzni - Irena Chřibková & Martin Opršál: Petr Eben, V krajinách Patmoských
 • 19. března spuštěn nový farní web
 • 10. března P. Bogdan udělil svátost biřmování
 • 06. března Popeleční středou zahájil pan biskup Tomáš v našem kostele pro celou Plzeň postní dobu; slavnostní mši sv. sloužil a popelec uděloval spolu s panem biskupem Františkem a s 18 kněžími
 • 01. března otevírání obálek s nabídkami firem na rekonstrukci nové fary
 • 10. února mimořádné setkání PRF a ERF kvůli financování oprav nové fary
 • 09. února mše sv. s udílením svátosti pomazání nemocných, přišlo cca 40 osob
 • 21. ledna setkání s panem biskupem Tomášem ohledně financování nové fary
 • 20. ledna pan biskup František slavil s paulíny slavnost sv. Pavla Poustevníka mší sv. v 9 a v 11 hodin
 • 12. ledna začátek novény k sv. Pavlu I. poustevníkovi
 • 06. ledna koncert scholy „U Rede“ na podporu tříkrálové sbírky
 • 03. ledna jednání s generálním vikářem kvůli financování oprav nové fary na Thámově ulici
 • 02.–13. ledna Tříkrálová sbírka; za naši farnost bylo celkem šest kasiček; koledovalo se ve Štěnovicích, Radobyčicích, Útušicích a bylo možno přispět do tříkrálových pokladniček v kostelích; do koledování se zapojili farníci, děti z náboženství a z církevní Mateřské školy kardinála Berana

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.