Diecézní synoda

 

„SPOLEČNĚ S NADĚJÍ. Život v Kristu uprostřed dnešní reality.“ To je motto diecézní synody, kterou první neděli adventní svolal svým pastýřským listem plzeňský biskup Tomáš Holub. 

 

Diecézní synoda naváže na výstupy z diecézní fáze světové synody o synodalitě a výstupy z této celosvětové synody se pak také nechá inspirovat. Předpokládáme, že naše synoda potrvá přes dva roky. Přesný termín jejího závěru v roce 2026 závisí na tom, k čemu během prvních dvou let dospějeme.

Synoda bude probíhat ve třech etapách, vždy započatých nasloucháním a rozhovory v celé diecézi a završených generálním shromážděním delegátů.

Kompletní informace o diecézní synodě, kontakty, dokumenty, materiály i organizační záležitosti najdete na novém webu: http://synoda.bip.cz. 

  

 

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.