Diecézní synoda

MANUÁL K SYNODÁLNÍ CESTĚ

 
SYNODA
  • v překladu znamená JÍT SPOLU
  • není to dokument ale styl života
  • máme šanci znovu zakusit, že kráčíme jako jeden lid do Božího království
 
PROČ SYNODA, PROČ PROHLOUBENÍ SPOLEČNÉ CESTY?
  • jsme společenství Božího lidu
  • máme spoluúčast na životě církve
  • jsme posláni hlásat radostnou zvěst - vše jsme dostali ve křtu

JSME POZVÁNI SLAVIT SPOLEČNOU CESTU, SLAVIT TO, ŽE MŮŽEME JÍT SPOLU NAVZDORY RŮZNOSTI, ŽE MŮŽEME CESTU HLEDAT

 
PRVNÍ KROK K SYNODNÍMU PROCESU
  • je základní otázka pro každého člena farního společenství: Jak vnímám toto společné putování, jak to prožívám v naší místní církvi, jak se tady cítím?
  • jsme zváni k zamyšlení a pravdivé odpovědi na tuto a následně na další otázky a témata, která se nás jako společenství dotýkají.
  • forma sdílení bude ve skupinkách, které se setkají nejméně 2x od listopadu do února 2022 nad danými, či vlastními tématy. Naši farní koordinátoři Majka Lachmanová a Jiří Macháček zaučí všechny zájemce, kteří se chtějí skupinek účastnit, jak by to mělo probíhat,   a to v neděle po mši sv. v 9 hodin.
  • materiály k naší společné cestě - synodě můžete najít na: www.bip.cz/synoda
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.

Soubory ke stažení