FARA THÁMOVA

 

Budova v Thámově ulici č.p. 30 byla zakoupena v roce 2017, aby se zde zbudovala nová fara, která by se nacházela blíže kostelu sv. Jana Nepomuckého na Chodském náměstí a stala se tak dostupnější. 

V budově proběhly bourací a přípravné práce před zahájením rekonstrukce. Díky těmto dobrovolnickým akcím a brigádám se ušetřila velká část financí, které následně poputují do samotné rekonstrukce. Děkujeme všem, kteří se do těchto prací zapojili, a kteří nám jakýmkoli způsobem pomáháte.

Projekt nové fary vypracoval ateliér Soukup s.r.o. Rekonstrukci provede STAVnext Stavby s.r.o, Plzeň. Firma STAVnext Stavby splnila kvalifikaci a podala nejnižší cenovou nabídku, která činí s DPH 10.781,000Kč. Pomoc s financováním a sháněním darů přislíbilo i biskupství skrze solidární fond, budou prověřeny možnosti případné pomoci z Německa, zažádáno o granty. Nebude to ovšem všechno hned a nepokryje to celou částku. Samotná stavba začne v květnu a potrvá, dá-li Pán Bůh, něco přes rok, když to všechno dobře půjde.  Za každou podporu a výpomoc, ať modlitební, osobní či peněžní, předem děkujeme.

Finanční příspěvek lze zaslat prostřednictvím účtu ČSOB:                                216969478/0300, variabilní symbol 186130.

 

 

 

 

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.