Milí návštěvníci, vítejte na stránkách Farnosti Plzeň - Bory
Původní web naleznete ZDE, předchozí ZDE.

Světový den seniorů v Plzni

2016 svetovy den senioru v plzni

Národní Svatováclavská pouť 2016

2016 narodni svatovaclavska pout

Program slavnostního požehnání křížové cesty Božího milosrdenství na hoře Butkov 17. září 2016 Mons. Tomášem Galisem, žilinským biskupem

13:30
shromáždění poutníků pod horou Butkov u chaty Muflónka nad Ladcami
13:40
vydání se na cestu k požehnání nově vybudované monumentální křížové cestě. Hudební a pěvecký průvod.
14:45
Příchod do Skalního sanktuária Božího milosrdenství s vítězným křížem, památníkem sv. Jana Pavla II., sv. Faustýny a kaplí Božího milosrdenství.
15:00
modlitba korunky Božího milosrdenství (modlí se sestra Božího milosrdenství z Krakowa.)
15:15
píseň operního zpěváka, Ivana Ožváta
15:20
Cyrilometodiáda (herečka Iva Rapáčiová)
15:25
píseň operního zpěváka, Ivana Ožváta
15:30
nástup kněží (Chrámový pěvecký sbor sv. Josefa, dělníka
15:35
slavení mše svaté hlavní celebrant Mons. Tomáš Galis, biskup žilinský hudební a pěvecký doprovod
16:35
závěrečné požehnání

Výuka náboženství dětí ve farnosti Plzeň-Bory

Milí rodiče! Při křtu Vašeho dítěte jste se zavázali vést je k poznání Boha a ke křesťanské výchově. Chceme Vám v tom pomoci, a proto Vás upozorňujeme na možnost přihlásit Vaše děti na výuku náboženství v naší farnosti.
(Přihlášky jsou vsakristii nebo na faře – 1. výuka bude 15.9. 2016).

Vyučování bude ve čtvrtek odpoledne na faře, Klatovská 176
(naproti předposlední zastávky tramvaje č. 4, směr Bory)

  • Nejmladší děti - předškoláci, 1. a 2. třída se budou seznamovat se základy křesťanství tj. skupina M: od 14:15 do 15:00 hod.
  • Větší děti (po svátostech) společně rozvíjejí víru a poznávají křesťanské zásady, které je třeba stále rozvíjet a upevňovat tj. skupina V: od 15:00 do 15:45 hod.
  • Děti, které se budou připravovat na přijetí svátostí: 1. svatá zpověď a 1. svaté přijímání tj. skupina S: od 16:00 do 16:45 hod.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Diecezní pouť do kláštera Teplá

2016 diecezni pout do klastera tepla

Poutní mše u Nebílovy

Zveme Vás do kaple sv. Barbory v lese u Nebílov na poutní mši sv.
v neděli 28.8. v 15:30 hod.

Ke kapli půjdeme společně z parkoviště v 15:00 hod.

Sv. Bartoloměj

Zdá se, že váš webový prohlížeč není nakonfigurován tak, aby zobrazoval PDF soubory. Žádný strach, prostě klikněte zde pro stažení souboru.

Panna Maria, Královna

Toto označení Panny Marie musíme vnímat v kontextu církevní nauky, že Maria byla po svém pozemském životě přijata s tělem i duší do nebe:

„Když konečně neposkvrněná Panna, která byla uchráněna od jakékoli poskvrny dědičné viny, dokončila svůj pozemský život, byla s tělem i duší vzata do nebeské slávy a vyvýšena Pánem jako královna všeho tvorstva, aby se dokonaleji připodobnila svému synu, Pánu pánů a vítězi nad hříchem a smrtí.“ Nanebevzetí svaté Panny je zvláštní účastí na vzkříšení jejího Syna a předjímá vzkříšení ostatních křesťanů“ (KKC 966).

Maria je zde obrazem církve, která se raduje z vítězství svého Krále, kterému Bůh položil k nohám všechno. Marii se – podobně jako nám – dostalo z Kristovy milosti, a to milost za milostí, dokonce tak, že ji Bůh učinil matkou vševládného Krále, a ona tak může být nazývána – ve vztahu ke Kristu-Králi – sama Královnou

Kyjevská pouť

Dovolujeme si Vás pozvat
na poutní mši svatou
v Kyjovské kapli Panny Marie
v neděli
21. srpna 2016 v 15 hodin.

Diecézní tábor ministrantů

2016 diecezni tabor ministrantu
Copyright © 2013 - 2016 Římskokatolická farnost Plzeň-Bory
Vytvořil Ján Fačkovec