Myšlenka dne: Navzájem si pomáhejte – to je skutečné dobro, povzbuzení a záruka, že kráčíte po správné cestě. bl. Jakub Alberione