Život v Duchu podle E. Sieverse

Seminář probíhá v neděli  (8. ledna – 19. března 2023) od 18.00 na faře Thámova 30 nebo v kostele sv. Jana Nepomuckého na Chodském nám.
Navíc budou dvě soboty:
4. februára – Bohoslužba smíření a 4. března – Modlitba za naplnění

Témata setkání:

 • 08. ledna Seznámeni
 • 15. ledna Týden přípravy
 • 22. ledna Bůh, který je ti otcem (ale i matkou), miluje tě zcela osobně.
 • 29. ledna Ježíš tě spasí a osvobodí.
 • Sobota 04. února Bohoslužba smíření
 • 05. února Ježíš je Pánem tvého života.
 • 12. února Ježíš tě povolává za svého učedníka.
 • 19. února Ježíš tě naplňuje svým svatým Duchem.
 • 26. února Duch svatý ti dává dary a milosti.
 • Sobota 04. března Modlitba za naplnění
 • 05. března Duch svatý tě včleňuje do Těla Kristova.
 • 12. března Duch Ježíše ti dává schopnost nést ovoce.
 • 19. března Rozeslání

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.