Vznik farnosti

Naše farnost patří k 71 farnostem v Plzeňské diecézi. Byla zřízena ke dni 1. září 2007 dekretem plzeňského otce biskupa Mons. Františka Radkovského ze dne 24. 8. 2007 pod názvem Plzeň-Bory.

Farním kostelem se stal kostel sv. Jana Nepomuckého na Chodském náměstí v Plzni, který vystavěli v letech 1908 – 1911 Otcové Redemptoristé (řád Nejsvětějšího Vykupitele – CSsR), kteří přišli do Plzně roku 1907. V roce 1950 po 43 letech plodného působení museli řeholníci odejít z Plzně na nátlak komunistického režimu a přišli o přilehlou klášterní budovu (z roku 1935) vedle kostela, kde teď sídlí kriminální policie.

Zůstal jenom okleštěný kostel, který připadl do správy bývalého arciděkanství u kostela svatého Bartoloměje. Bohumilé působení Řádu redemptoristů zapustilo hluboké kořeny na tomto místě, kde do dnešní doby v povědomí Plzeňanů a širokého okolí zůstává tento kostel svatého Jana Nepomuckého se slangovým řečením „U Redemptoristů“, nebo i zkráceně „U Rede“. Od zmíněného roku 1950 duchovní službu vykonávají kněží z městské farnosti, povětšině farní vikáři (kaplani), kteří se v hojném počtu vystřídali v tomto kostele a budovali takhle jádro budoucí stavby – farnosti. Byly to významné osobnosti – kněží, kteří se podepsali na formaci věřících a jejich duchovním vedení. Vzpomeňme alespoň některé kněze, například Mons. Josef Žák – založil roku 1985 Scholu u RedemptoristůMons. Václav Malý, Mons. Aleš Opatrný, a další jiní.

Tak po sto letech budování místního společenství věřících na Jižním předměstí Plzně, je zřízena farnost, která je vymezena přesně svými hranicemi s náležícími částmi: Plzeň – Bory; Borská pole; Plzeň – Doudlevce. Také obce Radobyčice s obecní kaplí Panny Marie Fatimské; Útušice s obecní kaplí svatého Prokopa; Štěnovice s filiálním kostelem svatého Prokopa a farou, původně trinitářská „Misie“ z roku 1753, se zámeckou kaplí Panny Marie; Čižice s obecní kaplí svatých Cyrila a Metoděje; Štěnovický Borek s obecní kaplí svaté Ludmily; Nebílovský Borek s obecní kaplí Panny Marie, dále s obecní kaplí svaté Barbory v lese u Nebílovského Borku a částí zvané Planiny s poutní kaplí svatého Vojtěcha z roku 1685. Losiná s obecní kaplí svaté Anny z roku 1880.

Také se zde nachází komplex Západočeské univerzity (ZČU) a věznice Plzeň, Bory (s bývalým kostelem Svaté Trojice) a různá charitativní zařízení Charity plzeňské diecéze. Nesmíme také opomenout naši farní kancelář na faře Klatovská třída 176, zakoupena v květnu 2007 od církve adventistů sedmého dne – jako jejich bývalý sborový dům.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.