Rekonstrukce - Thámova

 

FAKTA O BUDOVĚ THÁMOVA 30                          PLÁNOVANÉ JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

Rád bych představil fakta týkající se budovy v ul. Thámova č. p. 30, určenou za budovu farní – místo setkávání farníků i návštěvníků.

V červenci 2017, ještě před příchodem paulínů do Plzně, přišla informace z plzeňského biskupství o nabídce prodeje domu na Klatovské třídě č. p. 66, což je budova prakticky naproti kostelu sv. Jana Nepomuckého. Výhodou byla blízkost kostela, nevýhodou, že dům je moc velký a stavební úpravy pro pastorační potřeby by nebyly snadné. Mezitím se objevila možnost koupě domu na Thámově 30. Dům je sice vzdálenější, ale snadnější na adaptaci.

10. září 2017 schválila záměr koupi budovy v Thámově 30 pro účely farnosti pastorační rada. Cena budovy činila 5 mil. 250 tisíc korun českých. Prodej stávající farní budovy na Klatovské č. p. 176 byl odhadnut na zhruba 7 mil. korun českých. Po koupi budovy v Thámově a prodeji budovy na Klatovské třídě by na rekonstrukci zbývaly cca 2 mil. korun českých.

Tuto situaci a možnosti způsobu financování daného projektu administrátor farnosti konzultoval s plzeňským biskupstvím, kde mu bylo přislíbeno, že v tom nezůstane sám. Tím se definitivně rozhodlo, že farnost budovu v Thámově ulici zakoupí. Podepsání smlouvy následovalo 10. října 2017. Půjčku na koupi a daň poskytlo biskupství plzeňské ve výši 5 mil. 450 tisíc korun českých.

Vypracování projektu rekonstrukce bylo svěřeno firmě ATELIÉR SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. Finální dokončení projektu se uskutečnilo na podzim 2018. Úřední věci dostal na starost pan Vojtěch Benedikt Krejčí ze stavebního oddělení biskupství. Následovalo vyřizování stavebního povolení a čekání na rozpočet. Po předložení hotového rozpočtu se shledalo, že předpokládaných 6 mil. stouplo navýšením cen materiálů a práce ve stavebnictví na 11 mil.

V té době už probíhaly přípravné práce formou brigád. Zapojilo se několik dobrovolníků z farnosti. Byly zbourané příčky, odstraněna stará topná tělesa a trubky, vytrháno část podlah, sklepáno část omítek. Díky svépomocným pracím se podařilo ušetřit nějakou korunu.  

V době kdy byla dokumentace hotová, se zahájilo výběrové řízení na provedení rekonstrukce. Oslovilo se devět firem, osm z nich odpovědělo nabídkou. Otevírání obálek se stanovilo na 1. března 2019. Po prvním kole postoupily do druhého tři firmy, z nichž byla vybrána firma Stavnex s.r.o. se svou nejnižší cenovou nabídkou. Čekalo se už jen na stavební povolení. Úřady povolení sice vydaly 30. dubna, ale zásilka ležela dva týdny na poště, aniž bychom to tušili. 3. května byla podepsána smlouva mezi farností a firmou Stavnex a 6. května firma zahájila přípravné práce.

Rekonstrukce probíhá sice pomalu, ale doufáme, že se to stihne v termínu, neboť v budově na  Klatovské třídě můžeme být podle smlouvy do konce roku 2020.

Možná, že některé z vás překvapuje výška rozpočtu. Jedná se však o celkovou rekonstrukci budovy - nové rozvody elektřiny, topení, izolace proti vlhkosti… a realita je prostě taková, že všechno něco stojí. Navíc i budova na Klatovské třídě 176 vyžaduje rekonstrukci. Např. při revizi elektro našel řemeslník 77 závad, podobně při revizi kominík, hodnotil stav za velmi kritický.

Na jedné straně jsou finance, na druhé promlouvající pastorační důvody k pořízení budovy. Dnešní doba vyžaduje, abychom se setkávali ve společenstvích. Potřebujeme místo k setkávání. Stává se, že se sejde najednou na faře více skupin - děti na náboženství, příprava na křest nebo na svatbu a do toho nečekaně přijde ještě někdo … opravdu není místo. Myslím, že to nebyl špatný tah, myslet do budoucna pastoračně. Někdo namítne, že věřících stejně ubývá. Chceme tomu proto předcházet a usilovat o získání nových křesťanů, což je úkolem nás všech.

Pro přehled bych rád sdělil, co se kromě bohoslužeb ve farnosti děje:

Největší skupinou ve farnosti, která se setkává už 30 let každý týden, je Schola u Rede pod vedením ing. Antonína Švehly. Schola účinkuje při nedělních bohoslužbách, při církevních a občanských událostech. Několikrát do roka pořádá také koncerty a to nejen na Chodském náměstí.

Další skupinou jsou Slováci, kteří se chtějí setkávat nejen při nedělních bohoslužbách. Poskytováním prostor chce farnost pomoci ve vytváření vztahů mezi nimi samotnými a zároveň je začleňovat do místní společnosti. Podobně se děje se skupinou Poláků. Mezi Slováky a Poláky přicházejí také cizinci z jiných států, hlavně Ukrajiny. Mám za to, že toto působení snižuje kriminalitu ve městě.

Kromě těchto skupin využívají místo pro setkávání senioři, mladé maminky s dětmi a děti, pro něž probíhá pravidelné vyučování i další existující společenství ve farnosti. Samozřejmě místo pro setkávání potřebuje farnost i pro ty, kdo se připravují na vstup do manželství, zakládají rodiny nebo se rozhodnou vzdělávat v pravidlech spořádaného života a připravují se na křest. Pomoc poskytujeme rovněž lidem zasaženým různou formou zla, jako jsou závislosti, destruktivní praktiky, apod. Do budoucna se plánuje pořádání vzdělávacích seminářů a kurzů.

Aby to všechno mohlo nerušeně probíhat, jsou potřebné prostory. Doufám, že nové místo setkávání pomůže budovat místní církevní obec a získávat nové Ježíšovy učedníky. Farnost nevlastní žádné majetky, které by byly výdělečné. Z celkových nákladů na rekonstrukci budovy - místa setkávání při Thámové 30 - má farnost zajištěnu zhruba polovinu.

Budeme vděční za Vaši ochotu finančně podpořit toto dílo.

Za každou podporu a výpomoc, ať modlitební, osobní či peněžní, předem děkujeme.

 

Za farnost Plzeň-Bory Bogdan Stępień OSPPE, administrátor

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.