DĚKUJEME

 

Ke dni 19. října 2020 byla ukončena veřejná sbírka na podporu rekonstrukce místa setkávání Thámova 30. Děkujeme Vám všem, kteří jste nás podpořili a nadále pravidelně či příležitostně podporujete. V současnosti zůstal na rekonstrukci místa setkávání dluh kolem čtyř miliónů, který budeme pomalu umořovat. Pán Vám žehnej a odplať za Vaši přízeň a štědrost. 

Kromě Vás, pravidelných a příležitostných dárců - fyzických osob, přispěli na rekonstrukci místa setkávání Thámova 30: Městský obvod Plzně 3 částkou 25.000Kč a organizace RENOVABIS, která podporuje pastorační, sociální a společenské projekty v bývalých socialistických zemích, částkou 40.000 €uro.

V nově rekonstruovaných prostorách začaly probíhat od r. 2020, kdy jsme se na faru trvale nastěhovali,  pravidelné i mimořádné aktivity. V roce 2021  nám poskytl Magistrát města Plzně dotaci na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání částkou 18.000Kč, takže jsme mohli prostory dovybavit i technikou a potřebným materiálem k činnosti.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.