DĚKUJEME

 

Ke dni 19. října 2020 byla ukončena veřejná sbírka na podporu rekonstrukce místa setkávání Thámova 30. Děkujeme Vám všem, kteří jste nás podpořili a nadále pravidelně či příležitostně podporujete. V současnosti zůstal na rekonstrukci místa setkávání dluh kolem čtyř miliónů, který budeme pomalu umořovat. Pán Vám žehnej a odplať za Vaši přízeň a štědrost. 

Kromě Vás, pravidelných a příležitostných dárců - fyzických osob, přispěli na rekonstrukci místa setkávání Thámova 30: Městský obvod Plzně 3 částkou 25.000Kč a organizace   RENOVABIS, která podporuje pastorační, sociální a společenské projekty v bývalých socialistických zemích, částkou 40.000 €uro.

         

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.