Ohlášky

11. neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 16. června 2024

 
  • V pondělí 17. června od 20 hodin pokračuje online setkání s biskupem.
  • V úterý 18. června zveme na poslední předprázdninový Večer chval na biskupství od 19:30.
  • Příští neděli při mši sv. v 9 hodin přistoupí sedm dětí z naší farnosti k 1. sv. přijímání. Zveme vás k modlitbě za tyto děti a jejich rodiny.
  • V neděli 30. června bude v našem kostele sloužit mši sv. a udělovat novokněžské požehnaní P. Oto Medvec OMI.
  • Na webových stránkách farnosti se můžete podívat ve fotogalerii jak probíhala Noc kostelů v našem kostele i ve Štěnovicích.
  • Děkuji všem, kteří se scházíte v synodních skupinkách a pracujete společně na zodpovězení otázek, které pomohou zmapovat život farností v diecézi. Výstupy ze skupinek se průběžně zasílají na biskupství. Blížíme se tak k ukončení I. etapy, kterou je zmíněný popis reality v uspořádání, misii a hospodaření farností.
  • Sbírka minulé neděle činila 12784Kč. Pán Bůh zaplať.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.