Ohlášky

10. neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 9. června 2024

 
  • Děkuji všem, kteří se účastnili příprav a provázeli Nocí kostelů.
  • Každé úterý po mši sv. je možnost zapojit se do úklidu kostela. Děkujeme všem, kteří tak již činí.
  • Na stolku s obětními dary ke mši sv. se objevila cedulka DNES PONESU DARY. Má sloužit k tomu, aby ten, kdo chce nést při mši sv. dary, si ji vzal na začátku bohoslužby k sobě. To znamená: není-li na stolku přede mší cedulka, je nesení darů obsazeno. Zapůjčená cedulka se vrací na stolek s dary.
  • O letních prázdninách bude změna bohoslužeb: Ve všední dny mše sv. v 18 hodin (včetně středy a soboty), v neděle v 9 a v 18 hodin.
  • Sbírka minulé neděle na nájezd do kostela činila 12452Kč. Pán Bůh zaplať.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.