Ohlášky

Nejsvětější Trojice

Ohlášky a jiná sdělení - 26. května 2024

 
 • Zítra, v pondělí 27. května, proběhne v katedrále Den Plzeňské Madony, při němž oslavíme 31. výročí založení plzeňské diecéze. Od 18:00 během bohoslužby ocení biskup Tomáš osobnosti diecéze.
 • Ve čtvrtek na slavnost Těla a Krve Páně bude pro celou Plzeň mše sv. na Slovanech. Mše sv. v 18:00, potom bude následovat eucharistický průvod se čtyřmi zastaveními u oltářů.
 • V pátek zveme do našeho kostela na adoraci před vystavenou Nejsv. Svátostí.
 • Možnost adorace od 8:00 do 17:45 a po mši sv. do 22:00.
 • Tento týden oslavíme první sobotu v měsíci.
 • V sobotu 1. června je v 15.30 mše sv. ve Štěnovicích.
 • Blíží se noc kostelů, která proběhne v pátek 7. června. Letošní téma Noci kostelů je symbol srdce. Program bude vyvěšen na webu a na vývěskách.
 • Dnes se koná po mši sv. na faře farní kafe. Jak stále opakujeme, budeme rádi, pokud tato forma setkávání napomůže v naší farnosti ke vzájemnému poznání a sblížení.
 • Jako každou poslední neděli v měsíci, i dnes můžete vzadu u východu přispět do kasičky Městké charity.
 • Na žádost některých z vás bude ode dneška možnost přispívat do sbírek prostřednictvím QR kódu. QR kódů je celkem šest a každý je na jinou částku, kterou si můžete zvolit - od 50Kč do 1000Kč. List s QR cody najdete na stolku.
 • Sbírka minulé neděle na diecézi činila16303Kč.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.