Ohlášky

7. neděle velikonoční

Ohlášky a jiná sdělení - 12. května 2024

 
 • Dnes je Den matek, přejeme maminkám vše nejlepší a děkujeme za ně!
 • Ve čtvrtek vás zveme srdečně na oslavu patrona našeho kostela sv. Jana Nepomuckého, hl. celebrantem této slavnosti bude P. Pavel Petrašovský.
 • V sobotu 18. května bude v 15:30 mše sv. ve Štěnovicích.
 • V sobotu se také uskuteční křesťanský hudební festival PILS ALIVE - na nádvoří Františkánské 11. Vystoupí křesťanské sbory, včetně těch nejmladších.
 • Od 20:00 bude ve středu v katedrále svatodušní vigilie, kterou povede biskup Tomáš.
 • Opravujeme termíny: on-line setkání s biskupem proběhne v pondělí 20. května a večer chval v úterý 21. května.
 • Modlíme se novénu k Duchu sv., příští neděli oslavíme slavnost seslání Ducha Svatého. Jak již bylo řečeno, po dopoledních mších sv. se společně sejdeme u fontány s posezením a občerstvením. Můžete-li připravit něco na zub, budeme vděčni. Děkujeme.
 • Boží Tělo letos připadne na čtvrtek 30. května a bude probíhat v kostele na Jiráskově nám.
 • Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům činila 13021Kč.
 • Svatodušní sbírka bude na diecézi.
 • Na farních webových stránkách najdete fotky z letošní pouti ke sv. Vojtěchovi na Planinách a jiné.
 • Pro všechny, kteří se neúčastní synodních skupinek je možnost vyjádřit se k synodním otázkám prostřednictvím dotazníku – vyplnit ho lze buď online na web stránkách biskupství synoda.bip.cz nebo bude k dispozici vytisknutý formulář.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.