Ohlášky

4. neděle velikonoční

Ohlášky a jiná sdělení - 21. dubna 2024

 

  • Dnes slavíme neděli Dobrého Pastýře.
  • Zároveň si připomínáme světový den modliteb za povolání.
  • V pátek 26. dubna bude v kostele celodenní adorace 8.00 – 18.00. Od 19:30 jsme srdečně zváni na absolventský varhanní koncert Petry Boučkové. 
  • V sobotu 27. dubna v 11:00 přijme v Plasích z rukou biskupa Tomáše kněžské svěcení oblát Oto Medvec.
  • V neděli 28. dubna zveme na pouť sv. Vojtěcha do kaple v Nebílovech. Od kostela dominikánů pojede společný autobus ve 14.00, od našeho kostela na Chodském ve 14.20. Návrat bude do 17.00.
  • V neděli 28. dubna po mši sv. bude setkání u farní kávy. Přijďte.
  • Dnes po mši svaté bude na faře setkání ohledně synodálních skupinek – budeme se domlouvat kolik jich vznikne a kdy by se scházely. Měla by proběhnout tři setkání.
  • Víte-li o někom, kdo by se rád připravoval na křest nebo na biřmování, můžete mu dát kontakt nebo ho poslat na faru.
  • Sbírka minulé neděle činila 16713Kč. Pán Bůh zaplať.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.