Ohlášky

3. neděle velikonoční

Ohlášky a jiná sdělení - 14. dubna 2024

 
 • Určitě jste nepřehlédli, že římsy na věžích našeho kostela jsou v havarijním stavu. Nedávno spadl značný kus, naštěstí nikoho nezranil. Tento týden se podařilo odstranit uvolněné části, aby neohrožovaly chodce. Dále se připravuje způsob řešení.
 • Další vysílání internetového pořadu LIVE s biskupem bude v pondělí 15.dubna od 20:00 na obvyklém odkazu bip.cz/livesbiskupem.
 • V úterý 16.dubna zveme na večer chval v sále na biskupství od 19:30.
 • Pán Bůh zaplať za vaše dary!
 • Ve čtvrtek 18.dubna od 17:00 zveme na odemykání Meditační zahrady. Po zahajovací mši svaté si bude každý návštěvník moci opéct buřt na ohni v zahradě.
 • V sobotu 20.dubna je v 15:30 mše sv. ve Štěnovicích.
 • Zájemce o synodní hovory zveme na faru v neděli 21.dubna po ranní mši svaté.
 • V neděli 21.dubna bude po mších sv. sčítání návštěvníků bohoslužeb.
 • V sobotu 27.dubna v 11:00 přijme v Plasích kněžské svěcení oblát Oto Medvec. Světitelem bude plzeňský biskup Tomáš Holub.
 • V neděli 28.dubna v 15:00 bude poutní mše svatá ve Štěnovickém Borku. Počasí nám přeje, po mši sv. požehnáme polím. Těším se na společné slavení.
 • Sbírka minulé neděle na nájezd kostela činila 15148Kč. Děkujeme.
 • Dnes od 16:00 můžete shlédnout divadelní představení Víti Marčíka Jonáš (v KVK Centru, Malesická 10, Plzeň).
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.