Ohlášky

Neděle Zmrtvýchvstání Páně

Ohlášky a jiná sdělení - 31. března 2024

 
  • Dnes v 15:30 je mše sv. ve Štěnovicích.
  • V pondělí velikonoční jsou mše sv. jako v nedělí.
  • V úterý 2. dubna bude mít v 11:00 v našem kostele pohřeb pan Stanislav Petráš.
  • Ve středu 3. dubna v 10:00 bude v kostele v Lobzích sloužit mši svatou biskup Tomáš pro seniory a nemocné, ale nejen pro ně. Z Domovů pro seniory přivezou na tuto bohoslužbu některé klienty, ale bylo by pěkné, kdyby mohli přijít také ostatní, abychom tam vytvořili společenství zdravých i nemocných, mladých i starších. 
  • V tomto týdnu slavíme první pátek a sobotu v měsíci.
  • V pátek 5. dubna po mši sv. proběhne v našem kostele přednáška „Chceme žít víru plnou radosti“, kterou přednesou členové díla Služebníci Ježíšova Velekněžského srdce. Podrobnější informace na nástěnce v předsíni.
  • Děkuji všem za přípravu a průběh Velikonočních obřadů.
  • Dnešek je příležitostí k setkání na faře u velikonoční kávy.
  • Do kasičky městské charity můžete vložit svůj velikonoční příspěvek.
  • Přejeme Vám všem naději, která se zakládá na Boží moci a Zmrtvýchvstání Pána Ježíše ji potvrzuje. Kéž Vítězný Kristus promění všechny bolesti, zármutky i potíže a naplní Vás svým pokojem.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.