Ohlášky

Květná neděle

Ohlášky a jiná sdělení - 24. března 2024

 
 • Dnes od 16h bude v našem kostele zpovídání pro celou Plzeň. K dispozici bude více zpovědníků.
 • Další možnost zpovědi bude v kostele ve Františkánské: Po 9-11h a 14-17; Út, St 14-18h. U nás se obvykle zpovídá přede mší sv.
 • Postní kasičky můžete donést na Bílou sobotu do sakristie. Děkujeme všem, kteří jste prožívali dobu postní s myšlenkou na potřebné v naší farnosti.
 • Velikonoční bohoslužby najdete na vývěsce, ve FV i na webu.
 • Vybízím a zvu vás, abyste přišli na Zelený čtvrtek nechat si umýt nohy. Nebudu vás předem oslovovat, ale budu velmi rád, pokud najdete odvahu. Je to silné gesto pro obě strany.
 • Sbírka na Velký pátek je určena na pomoc křesťanům v Gaze. 
 • Na Bílou sobotu bude možnost adorace u Božího hrobu 8:00-19:30, rozpis je na stolku.
 • Doneste si, prosím, na Velikonoční vigilii svíce.
 • Žehnání pokrmů proběhne na Bílou sobotu v 11h dopoledne, večer po vigilii a v neděli po mši sv.
 • Děkuji všem za sobotní předvelikonoční úklid.
 • Sbírka minulé neděle činila 16326Kč. Pán Bůh zaplať!
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.