Ohlášky

5. neděle postní

Ohlášky a jiná sdělení - 17. března 2024

 
 • Dnes od 14:30 bude v katedrále sv. Bartoloměje křížová cesta pro děti. Srdečně zvou pořadatelé.
 • V pondělí 18. března ve 12:00 zve spolek K Srdci na mši svatou v plzeňském kostele U Ježíška. Po bohoslužbě na všechny příchozí čeká občerstvení a káva s možností si popovídat.
 • V pondělí rovněž proběhne od 20 hodin další vysílání on-line s biskupem.
 • V úterý 19. března se koná na naší faře vikariátní setkání kněží. Svou přítomností nás poctí biskup Tomáš.
 • V úterý zveme od 19:30 na biskupství na večer chval.
 • Ve čtvrtek 21. března od 17:30 jsme zváni na biskupství na přednášku prof. P. Tomáše Petráčka Církev ve víru kulturních a hodnotových válek. 
 • V sobotu 23. března po ranní mši svaté proběhne velký úklid kostela, prosíme o výpomoc.
 • V Liticích se v sobotu koná první setkání všech zvolených delegátů na diecézní synodu, celkem jich je 102. Provázejme je modlitbou.
 • V neděli 24. března od 16:00 bude v našem kostele zpovídání pro celou Plzeň, k dispozici bude více zpovědníků.
 • Na webu farnosti a na nástěnce je vyvěšen pořad bohoslužeb o Velikonocích.
 • Vzhledem k tomu, že již delší dobu máme potíže s on-line přenosem bohoslužeb z kostela, bude se řešit výměna technologie nezávislá na YouTube, přes který se nyní vysílá. Bude to znamenat novou kameru a příslušné vybavení. Chvíli to potrvá, ale pracuje se na tom, prosíme o trpělivost. 
 • Sbírka minulé neděle činila14978Kč. Pán Bůh zaplať!
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.