Ohlášky

4. neděle postní - laetare

Ohlášky a jiná sdělení - 10. března 2024

 
  • Ve středu 13. března si připomeneme jedenácté výročí zvolení papeže Františka.
  • V sobotu 16. března je mše sv. v 15.30 ve Štěnovicích.
  • Na 5. neděli postní bývalo zvykem v kostelích zahalovat kříž. Proč se tak děje? Starobylý zvyk zahalovat kříže pochází asi z 9. stol. Liturg Polykarp Radó ve své knize „Enchiridion liturgicum“ uvádí důvod zvyku zahalování kříže: ve svatém týdnu (od 5. neděle postní až do Velkého pátku) se soustředí pozornost na utrpení Páně, nikoli na Jeho smrt. Zahalením kříže se vyzdvihne jeho důležitost, která se zdůrazní při velkopátečních obřadech při uctívání kříže. Kříž se stal vyvrcholením umučení. Tento zvyk zahalování nebyl nikdy zrušen a stal se dobrovolným. My ho v našem kostele zachováváme.
  • Zveme mladé na Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem: Log in!, které se koná 22.–23. března na gymnáziu na Mikulášském nám. Je to skvělá příležitost, jak se setkat ze všech koutů diecéze, potkat se s kněžími a s naším biskupem Tomášem, více se navzájem poznat a podpořit se ve víře a ve společenstvích.
  • Vyšel březnový Zpravodaj se zajímavými články z diecéze o akcích, které proběhly a které se plánují i jiné zajímavé rohovory apod. Ve Farním Věstníku na březen najdete pořady velikonočních bohoslužeb. Katolický týdeník je velmi hutný přehledem dění v diecézích, městech, v církvi i ve světě, přináší zajímavé názory, komentáře, duchovní a vzdělávací články.
  • Vybízím vás k modlitbě za diecézní synodu.
  • Sbírka minulé neděle činila 17809Kč. Pán Bůh zaplať!

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.