Ohlášky

3. neděle postní

Ohlášky a jiná sdělení - 3. března 2024

 
  • Od středy 6. března začnou probíhat na faře ve Františkánské ul. přípravy na manželství. Více informací pro zájemce najdete na plakátku ve vývěsce.
  • Do 11. března probíhá přihlašování na LOG IN!, což je diecézní setkání mladých s otcem biskupem, které se uskuteční 22. a 23. března v Plzni. Každé setkání je povzbuzením na cestě víry pro nás i pro druhé, vyzýváme tedy vás, mladé, k odvaze přihlásit se.
  • Dále vás všechny povzbuzujeme k zapojení se do postní aktivity vzadu v kostele (je hlavně pro dospělé, děti mají nedělní slovíčka), abychom se mohli o Velikonocích těšit z plně odkrytého obrazu. Nebojte se dobrých zpráv!
  • Zpovídáme před každou mší svatou. Prosím, pamatujte na připravu na Velikonoce skrze svátost smíření. Mimořádná příležitost bude v našem kostele, jako v minulých letech,  na Květnou neděli od 16 hodin.
  • Už nyní vás moc prosíme o pomoc při velkém úklidu kostela v sobotu 23. března po ranní mši svaté.
  • Sbírka na Svatopetrský haléř činila 17035Kč. Děkujeme!
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.