Ohlášky

6. neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 11. února 2024

 
  • Na Popeleční středu bude mše sv. normálně v 9 hodin a od 18 hodin zve biskup Tomáš Holub do katedrály. Při mších sv. se bude udělovat popelec.
  • Během postní doby je připraveno slůvko pro děti. Abychom využili všechen čas, který máme, prosíme, aby si děti přede mší sv. chodily sednout dopředu, před 1. čtením si je katecheta odvede do zpovědní místnosti, kde bude slůvko probíhat. 
  • Kdo z vás by chtěl prožívat dobu postní kreativně a uvědoměleji, je možné se od středy zapojit do postní aktivity, která spočívá v tom, že si vzadu u instalovaných nástěnek vezmete úkol (papírové ruličky), po jehož splnění sundáte jeden bílý dílek ze zakrytého obrazu. Postupně se nám bude odhalovat skrytý obraz. Úkoly jsou směřovány na rozvoj našeho vztahu k Bohu, k bližním a k sobě.
  • Křížové cesty v našem kostele se modlí v pátek a v neděli vždy v 17.30 hodin.
  • Postní kasičky si je možno vzít vzadu v kostele na stolku. Co věnujete v podobě peněžité almužny do kasičky, bude na pomoc potřebným naší farnosti.
  • V sobotu 17. února bude v 15.30 mše sv. ve Štěnovicích.
  • Od 8. do 10. března je možnost prožít postní rekolekci s biskupem Tomášem v německém exercičním domě Johannisthal. Přihlásit se lze přes odkaz na webových stránkách biskupství nebo naší farnosti.
  • Je spuštěno přihlašování na duchovní obnovu Otcovo srdce přes odkaz na našich farních webových stránkách. Po rozkliknutí odkazu najdete všechny potřebné informace. Doporučujeme.
  • Ve středu proběhlo otevření krabice s navrhovanými kandidáty na delegáta synody za farnost. Celkem bylo navrženo 14 kandidátů, kteří nyní mají prostor k vyjádření, zda kandidaturu přijmou. Volby proběhnou 18. února. Modleme se za ně.
  • Sbírka minulé neděle vynesla 15837Kč. Pán Bůh zaplať.

 

 

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.