Ohlášky

5. neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 4. února 2024

 
  • Děkuji za pomoc při sklízení jesliček.
  • Ve středu 7. února končí navrhování kandidátů na synodního delegáta za farnost.
  • Příští víkend 9. - 11. února se na DCM uskuteční již ohlašovaný Minifor - víkend pro ministrantky a ministranty od 10 do 18 let. Čeká je liturgie doby postní.
  • V sobotu 10. února proběhne druhé Oblastní setkání charismatické obnovy od 15 hodin v sále na biskupství. Setkání v diecézích je pro všechny, co se považují za součást charismatické obnovy nebo s ní sympatizují.
  • Příští neděli 11. února oslavíme Světový den nemocných. Svátost pomazaní nemocných se bude udělovat POUZE při mši svaté v 9 hodin.
  • Na 12.-14. dubna připravujeme víkendový seminář pod názvem Otcovo srdce. Pro ty, kteří jste se ho nemohli zúčastnit pro nedostupnost místa konání, je tedy nyní příležitost. Zveme vás, abyste využili tuto možnost prohloubení vztahu s Bohem a uzdravení svých vnitřních zranění. Bližší informace budou v brzké době zveřejněny na našem webu a na plakátech.
  • P. Bogdan bude do čtvrka na školení exorcistů mimo Plzeň.
  • Sbírka minulé neděle činila 14205Kč. Pán Bůh zaplať.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.