Ohlášky

1. neděle postní

Ohlášky a jiná sdělení - 18. února 2024

 
  • Stejně jako v minulých letech jsou v kostele vzadu na stolku k dispozici postní kasičky.
  • Příští neděli je sbírka na Svatopetrský haléř.
  • Křížové cesty v našem kostele jsou v pátek a v neděli přede mší sv. v 17.30.
  • Všichni katechumeni z celé diecéze, kteří budou pokřtěni o Velikonocích tohoto roku, se dnes setkají s biskupem Tomášem. Z naší farnosti jsou čtyři. Provázejme je modlitbou.
  • Dnes proběhnou volby delegáta za naši farnost na synodu. Kandidáti, kteří přijali kandidaturu jsou: Kamila Kolářová, Marie Lachmanová, Tomáš Lachman, Jiří Macháček, Jana Skálová, Marie Švarcová a Jakub Takáč.
  • Celodenní adorace na faře bude v pátek 23. února.
  • Poutní zájezd do Polska 22.- 26. května 2024 za památkami UNESCO nabízí farnost Ostrov. Více informací na plakátku ve vývěsce.
  • Sbírka minulé neděle vynesla 15245Kč. Děkujeme.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.