Ohlášky

Svátek Křtu Páně

Ohlášky a jiná sdělení - 7. ledna 2024

 
  • Dnes končí doba vánoční, zítra začíná liturgické mezidobí, nedělní čtení budou z cyklu B.
  • V pátek 12. ledna začne novéna ke sv. Pavlu poustevníkovi, patronu řádu paulínů, proto bude mše sv. začínat hymny o sv. Pavlovi, jak jsme již nějaký rok zvyklí. Slavnost sv. Pavla oslavíme v neděli 21. ledna s biskupem Tomášem.
  • Od 1. do 14. ledna probíhá Tříkrálová sbírka. V této době vás mohou navštívit koledníci. Přispět můžete i do tříkrálové kasičky zde v kostele.
  • Dnes začíná Společný týden modliteb křesťanských denominací v Plzni. Rozpis konání bohoslužeb naleznete ve vývěsce nebo na našem webu.
  • Vzadu na stolku najdete kartičky s modlitbou za naši diecézní synodu. Můžete si je vzít s sebou domů, zbylé rozdáme do lavic, abychom je mohli používat k naší společné modlitbě.
  • Dnešním dnem začíná oficiálně diecézní synoda, jsme zváni na její slavnostní zahájení do katedrály na mši sv. v 10:00 hodin.
  • Návrhy kandidátů můžete vhazovat do připravené označené krabice vzadu na stolku. U krabice jsou vypsané podmínky, které má navrhovaný kandidát splňovat.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.