Ohlášky

4. neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 28. ledna 2024

 
  • Na Hromnice  2. února se budou při mši sv. žehnat svíce, doneste si je s sebou.
  • V sobotu 3. února bude po mši sv. udělováno Svatoblažejské požehnání.
  • V 15.30 je v sobotu mše sv. ve Štěnovicích.
  • Tento týden slavíme první pátek a sobotu.
  • V sobotu 3. února po mši sv., cca od 9.45, bude úklid Jesliček. Prosíme Vás o pomoc.
  • Plzeňské jesličky vyžadují restaurování. Požádali jsme proto restaurátorku sestru benediktýnku Petru Pavlíčkovou o jejich obnovu. Dílo by provedla do srpna 2024.
  • O víkendu 2.- 4. února se nabízí na Velehradě duchovní obnova pro manželské páry – jak „nakopnout“ své manželství. Více informací pro zájemce najdete na plakátku ve vývěsce.
  • Od 11. února do konce velikonočního oktávu bude probíhat postní online duchovní obnova pod názvem: Cesta do svobody. Přihlásit se můžete přes webové stránky farnosti nebo biskupství. Duchovní obnovou provedou P. Petrašovský, Vlastimil Kadlec a Jindřich Fencl. Přihlašování je do 4. února.
  • Navrhování kandidátů na zástupce za farnost, který bude mít hlasovací právo při generálních shromážděních diecézní synody (viz krabička vzadu na stolku), bude ukončeno v sobotu 7. února.
  • Dnešní poslední neděli v měsíci můžete při odchodu z kostela přispět do kasičky na městskou charitu a zároveň můžete přijmout pozvání na Rede-kávu, která se koná po mši sv. na faře.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.