Ohlášky

3. neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 21. ledna 2024

 
  • Dnešní neděle je nedělí Božího slova, sbírka je určena na biblický apoštolát.
  • Ekumenická bohoslužba na svátek Obrácení sv. Pavla bude sloužena ve čtvrtek 25. ledna v 17h v kostele sv. Máří Magdaleny ve Stodě, pod záštitou bratří františkánů.
  • V pátek 26. ledna, který je poslední v měsíci, Vás zveme k adoraci na faru Thámova, od 8 do 22h.
  • V neděli 28. ledna bude na faře po dopoledních mších sv. farní setkání při Rede-kávě. Zveme Vás, všechny přítomné farníky, k příležitosti více se poznat.
  • Děkujeme všem, kteří jste již vhodili jméno kandidáta na volbu pro diecézní synodu do krabičky vzadu na stolku. Podávání návrhů bude ukončeno ve středu 7. února po ranní mši sv. Volba z navržených kandidátů proběhne v neděli 18. února v 18h na faře. K volbám budou pozváni jako oprávnění voliči členové PRF, ERF a účastníci synodálních skupinek ze synody O synodě.
  • Všem, kteří jste v průběhu roku dali na farnost dar a máte zájem o potvrzení o daru, prosím, obraťte se na farní kancelář.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.