Ohlášky

2. neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 14. ledna 2024

 
  • V pondělí 15. ledna od 20h přes webové stránky biskupství pokračování: Live s biskupem.
  • V úterý 16. ledna od 19:30 v přízemním sále biskupství: Večer chval.
  • V neděli 21. ledna oslavíme slavnost sv. Pavla Poustevníka s biskupem Tomášem při mši v 9h.
  • Tento týden budeme pokračovat v novéně ke sv. Pavlu Poustevníkovi zpěvem hymnů přede mší sv.
  • Děkujeme všem dětem a dospělým, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky.
  • Od 9. do 11. února se uskuteční víkend pro ministranty a ministrantky od 10 do 18 let na DCM v Plzni. Povzbuzujeme všechny děti a mládež (i ty, co zatím neministrovali) k účasti. Je to příležitost naučit se nové věci, prohloubit to, co už umíme a sdílet, jak to kde funguje. Více na plakátku Minifor ve vývěsce.
  • Zveme Vás k navržení kandidáta pro volbu, který nás bude zastupovat po tři roky v rámci diecézní synody, která byla 7. ledna v katedrále vyhlášena a zahájena. Po Vašem uvážení a modlitbě napište celé jméno kandidáta pro něhož jste se rozhodli a lístek vhoďte do krabice, která je označená vzadu na stolku. Jsou tam i lístky a propisky. Děkujeme za Váš zájem o svou farnost a za Vaši angažovanost.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.