Ohlášky

4. neděle adventní

Ohlášky a jiná sdělení - 24. prosince 2023

 
  • Na Boží Hod Vánoční a 26. prosince budou mše svaté jako v neděli.

  • V úterý 26. prosince zazní v našem kostele od 15.00 Česká mše vánoční od J. J. Ryby v podání Plzeňského smyčcového orchestru. 

  • Ve středu 27. prosince se v našem kostele uskuteční od 16.00 Vánoční koncert dětí ze ZUŠ Chválenická pod vedením paní učitelky Jany Boučkové. Jsme srdečně zváni.

  • V pátek 29. prosince bude celodenní adorace 8.00 - 22.00, tentokrát na faře.

  • V neděli 7. ledna bude mše sv. v našem kostele výjimečně v 8.00, a poté v 18.00. Na 10.00 jsme zváni do katedrály, kde proběhne zahájení diecézní synody. Pro děti je během kázání připraven program.

     

    am .
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.