Ohlášky

3. neděle adventní

Ohlášky a jiná sdělení - 17. prosince 2023

 
 • Děkuji všem, kteří se zapojili do úklidu a vánoční výzdoby kostela, včetně postavení jesliček.
 • Dnes od 15 hodin můžete využít v našem kostele příležitosti zpovědi, kdy bude ke zpovídání přítomno vícero kněží.
 • V pondělí 18. prosince od 20.00 proběhne další Live s biskupem. Odkaz k připojení najdete na stránkách biskupství.
 • V úterý 19. prosince od 19.30 na biskupství zveme na poslední Večer chval v tomto kalendářním roce. Určitě je v bilanci tohoto roku za co chválit a děkovat.
 • Za týden oslavíme 4. neděli adventní při mši sv. v 9.00 a v 11.00. V 16.00 budeme slavit mši sv. z vigilie Narození Páně a ve 24.00 půlnoční. Pořad bohoslužeb během Vánoc najdete na nástěnkách a na webu farnosti.
 • 24. prosince budou rozdávat skauti v našem kostele od 10.00 do 15.30 Betlémské světlo.
 • Na Boží Hod Vánoční a 26. prosince budou mše svaté jako v neděli.
 • V úterý 26. prosince zazní v našem kostele od 15.00 Česká mše vánoční od Jana Jakuba Ryby v podání Plzeňského smyčcového orchestru. Jsme srdečně zváni.
 • Sbírka minulé neděle činila 16.255 Kč. Děkujeme.
 • Pokud přispíváte na potřeby farnosti je lepší posílat příspěvek na účet. Do zprávy pro příjemnce je důležité napsat na jaký účel je částka zaslána (např. na elektřinu, opravy, nájezd do kostela, květinovou výzdobu apod.).
 • Ve středu 13. prosince proběhlo setkání Pastorační rady farnosti, zápis z jednání najdete na webových stránkách farnosti – v horní liště, v odrážce O nás – Pastorační a ekonom. rada.
 • Rád bych nyní předal slovo panu Jiřímu Macháčkovi, který je koordinátorem pro volbu zástupce farnosti na diecézní synodu.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.