Ohlášky

1. neděle adventní - cyklus B

Ohlášky a jiná sdělení - 3. prosince 2023

 
  • Sestry salesiánky srdečně zvou na divadelní představení Víti Marčíka Setkání před Betlémem. Představení se uskuteční 6. prosince od 18.00 hod. v prostorách Kulturního volnočasového a křesťanského centra v Plzni na Skvrňanech.
  • V pátek 8. prosince, ve svátek Neposkvrněného početí Panny Marie, jste zváni ve 12 hod. do našeho kostela na modlitbu růžence. Od 12-13 hod. je tzv. Hodina milostí pro celý svět. V této těžké době společná hodina modlitby před Svatostánkem prospěje všem.
  • V sobotu 9. prosince od 9.30 do 12.30 se uskuteční on-line adventní duchovní obnova s biskupem Tomášem na téma: Maria. Rekolekce je rozdělena do tří půlhodinových bloků duchovního slova a tří půlhodinových bloků rozjímání. Sledovat bude možné přes kanál YouTube Diecéze plzeňská. Odkaz najdete na stránkách biskupství.
  • Na neděli 10. prosince od 16:00 v katedrále sv. Bartoloměje sestry salesiánky připravily Malý adventní program pro děti - Cesta za světlem. Součástí bude překvapení a malý dárek.
  • Celý tento týden bude P. Bogdan na exerciciích. Zástupy jsou zajištěny.
  • Sbírka minulé neděle vynesla 14.992Kč. Pán Bůh zaplať.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.