Ohlášky

Slavnost Krista Krále

Ohlášky a jiná sdělení - 26. listopadu 2023

 
  • Ve středu 29. listopadu od 17:00 vyjde modlitební průvod od katedrály sv. Bartoloměje ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie jako projev solidarity s lidmi, kteří jsou pro svou víru pronásledováni. To si připomínáme každý rok tzv. Červenou středou.
  • Rovněž se ve středu 29. listopadu uskuteční v budově Filozofické fakulty v Sedláčkově ul. 15 v Plzni přednáška prof. Ctirada Václava Pospíšila, Th.D. na téma: Křesťanství a Darwin: světová teologie 1871-1910 a evoluční teorie. Přednáška v čase 17:00-18:30 a je otevřená pro všechny zájemce.
  • Tento týden je první pátek a sobota.
  • V sobotu 2. prosince bude v 15:30 mše sv. ve Štěnovicích.
  • Příští nedělí začíná doba Adventní. Při mších svatých budeme žehnat adventní věnce, které si přinesete.
  • Nabízí se Adventní rekolekce pro ženy s duchovním doprovodem P. Petra Dombeka OMI. Bude se konat 1. - 3. prosince na Perninku. Přihlašování probíhá přes stránky biskupství.
  • Dnes, jako každou poslední neděli v měsíci, můžete přispět do kasičky Městské charity. Najdete ji u východu z kostela.
  • Po mši sv. jste srdečně zváni na farní kávu v Thámově ulici.
  • Sbírka minulé neděle na sdělovací prostředky činila 12.872Kč.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.