Ohlášky

32. neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 12. listopadu 2023

 
  • K ukončení církevního roku a ke vstupu do doby adventní nabízíme možnost účasti na duchovní obnově vedené P. Karlem Satoriou. Duchovní obnova proběhne 25. listopadu v domečku bratří františkánů a na biskupství. Oběd bude zajištěn. Přihlásit se můžete e-mailem do středy 15. listopadu. E-mail a další podrobnosti najdete na plakátku ve vývěsce nebo na našem webu.
  • V pátek 17. listopadu v 18.00 se bude sloužit v kostele Všech Svatých v Plzni na Roudné mše svatá za oběti sexuálního zneužívání.
  • V sobotu 18. listopadu bude v 15.30 mše sv. ve Štěnovicích.
  • Sbírka minulé neděle činila 15091Kč. Pán Bůh zaplať.
  • Sbírka příští neděle je vyhlášená na podporu sdělovací prostředky provozované církví (TV Noe, Rádio Proglas, Katolický týdeník).
  • Na stránkách biskupství je nabídka semináře Otcovo srdce na Vranově u Brna 22.–⁠ 26. listopadu. Máte-li zájem, můžete se přihlásit elektronicky. Snad ještě budou místa.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.