Ohlášky

30. neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 29. října 2023

 
  • Ve středu 1. listopadu se uskuteční dušičková pobožnost na hřbitově v Doudlevcích. Začátek v 17:30.
  • Ve středu 1. listopadu od 13:00 bude slavena v katedrále mše svatá k 30. výročí založení Diecézní charity Plzeň. Mši sv. bude sloužit biskup Tomáš a spolu s biskupem Františkem. Od 17:00 proběhne koncert souboru Pilsen Voice.
  • Ve čtvrtek 2. listopadu bude možnost v katedrále zapálit od 18 hodin svíčku za naše zemřelé, ztišit se a vyjádřit vděčnost za dar života. Večeru „Svíce za naše zemřelé“ předsedá biskup Tomáš.
  • V sobotu 4. listopadu bude dušičková pobožnost na hřbitově ve Štěnovicích, začátek v 15:30, poté bude v kostele sv. Prokopa mše sv.
  • Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam v třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dne ch lze takto získat odpustky částečné.
  • Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci.
  • Dnes je poslední neděle v měsíci, kdy můžete při východu z kostela přispět do kasičky Městské charity.
  • Sbírka minulé neděle na Misijní dílo činila 22811Kč. Pán Bůh zaplať.
  • Nyní, po mši sv., Vás srdečně zveme na faru k přátelskému posezení u Rede-kávy.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.