Ohlášky

25. neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 24. září 2023

 
  • Dnes po mši sv. přijměte pozvání na faru k posezení při Rede-kávě.
  • V pátek 29. září bude opět po prázdninách v našem kostele celodenní adorace 8.00 – 22.00. Rozpis najdete vzadu na stolku.
  • Dnešní sbírka je určena, jak bylo minulou neděli hlášeno, na Charitu.
  • Dnes poslední neděli v měsíci můžete přispět do kasičky pro městskou Charitu, vzadu při vstupu.
  • Sbírka minulé neděle činila 14061Kč. Děkujeme.
  • Říjen je měsícem modlitby růžence. Proč se vůbec růženec modlit? Cituji francouzského kněze Guy Gilberta: „Lidé si myslí, že já jako moderní kněz, co jde s dobou, to přenechávám „bigotním ženským“. Modlím se ho každý den a rozjímám o něm. Růženec mám nesmírně rád.“ „S růžencem můžeme rozjímat o Kristově životě a o nejzávažnějších momentech v životě jeho matky. Je to skvělé rodinné album. Střídá se v něm radost s utrpením a končí nádherným oslňujícím světlem: vzkříšením. Mějme stále v kapse „růžencové kolečko“, které nám ulehčí kdykoliv a kdekoliv říkat prostě jako dítě: „Zdrávas Maria…“ (z knihy: Sekání s Marií)
  • Rádi bychom předali ocenění našim farníkům panu Václavovi Liškovi, Jarmile Červenkové, Janě Kubáňové, Janě Boučkové a Antonínu Švehlovi, kteří se svým dílem a svým nasazením dlouhodobě zapojují do aktivit na pomoc druhým prostřednictvím České charity. Ocenění předá paní Anička Srbová.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.