Ohlášky

24. neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 17. září 2023

 
  • V úterý 19. září pokračují od 18:00 na Hovory o víře s bratrem Šebestiánem OFM. Setkání proběhne v diecézním sále na biskupství.
  • Na to navazuje po prázdninové pauze od 19:30 Večer chval.
  • Středy jsou na naší faře ve znamení přátelského posezení dříve narozených. Vstup volný a dobrovolný. Pokud znáte někoho osamělého i z nekostelních lavic, nabídněte mu tuto možnost společenství, budeme rádi a oni možná také.
  • V neděli 24. září proběhne při mších sv. sbírka na Charitu.
  • V pátek 22. září začíná výuka náboženství – od 14:05. skupinka dětí na přípravu k 1. sv. přijímání, od 15:05 dvě skupinky – mladší děti a děti po 1. sv. přijímání. Každá skupinka má svého katechetu.
  • Příští neděli Vás zveme na setkání při kávě nebo-li RedeKávě, která se podává na faře v milém prostředí a společenství po dopoledních mších sv.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.