Ohlášky

21. neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 27. srpna 2023

 
 • Tento týden je první pátek a sobota v měsíci. Připomínám, že adorace na první pátek je od 17:00 hodin.
 • Prosím rodiče dětí ve školním věku, aby už mysleli na přihlášení svých ratolestí do náboženství. Přihlášky – najdete vzadu na stolku. Usilujte o to, aby děti měli nejen nadmíru kroužků, ale i formaci ve vztahu s Kristem.
 • Také zájemci z řad dospělých o křest a biřmování, dejte, prosím, o sobě vědět.
 • V sobotu 2. září bude v 15:30 mše sv. ve Štěnovicích.
 • Od 4. září začínají opět pravidelné aktivity na faře:
  • Pondělí modlitby matek/otců od 20:00 hodin
  • Třetí úterý v měsíci večer chval v sále na biskupství.
  • Úterý modlitební společenství od 19:00
  • Středa setkání seniorů od 10:00
 • Sbírka na podporu kněžského semináře vynesla 16.149Kč. Děkujeme.
 • V sobotu 9. září proběhne tradiční diecézní pouť do Teplé, na kterou jsme biskupem Tomášem zváni. Program pouti najdete na plakátku ve vývěsce.
 • Děkujeme P. Robertovi za všechno dobré. Přejeme hodně zdaru v novém poslání představeného komunity a faráře v Ostravě.
 • Od 1. září přijde z Ostravy P. Franciszek Gajewski jako představený komunity, duchovní správce farnosti Nýřany a farní vikář farnosti Plzeň – Bory.
 • Dnes se vydáme na pouť ke sv. Barboře v lesní kapli u Nebílov. V 15:00 vyjde průvod ze zámecké kaple, cca v 15:45 začne mše sv. u kaple. Pro zájemce bude odjezd autobusem od kostela ve 14:15.
 • Tak, jako každou poslední neděli v měsíci, můžete přispět do kasičky městské charity.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.