Ohlášky

17. neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 30. července 2023

 
  • Dnes po mši sv. je možné přispět do charitní kasičky vzadu v kostele.
  • Tento týden je první pátek a první sobota v měsíci.
  • V sobotu 5. srpna je mše sv. v 15:30 ve Štěnovicích.
  • Příští neděli budeme slavit svátek Proměmění Páně.
  • Připominám, že 13. srpna budou pouze dvě mše svaté a to v 9:00 a v 18:00.
  • Svatý Jan Pavel II. řekl, že pokud žijete s mladými lidmi, také omládnete, a církev potřebuje mladé lidi, aby nezestárla. Modleme se, aby Světové dny mládeže v Lisabonu pomohly mladým lidem znovu naplno žít evangelium a svědčit o něm v jejich vlastním životě.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.