Ohlášky

15. neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 16. července 2023

 
  • V neděli 23. července oslavíme Světový den prarodičů a seniorů, na který se vztahuje možnost získání plnomocných odpustků účastí na některé ze mší svatých sloužených u této příležitosti. Odpustky se vztahují i na starší lidi, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou zúčastnit mše svaté osobně a zúčastní se jí prostřednictvím televize, rozhlasu nebo internetu a na ty, kdo u příležitosti tohoto dne vykonají "skutek milosrdenství tím, že navštíví staršího člověka".
  • Nestane-li se nic mimořádného, bohoslužby budou o prázdninách beze změn, pouze s jedinou výjimkou: v neděli 13. sprna budou pouze dvě mše svaté, a to v 9:00hod a v 18:00hod. Děkuji za pochopení.
  • Sbírka minulé neděle činila 8095Kč. Děkujeme.

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.