Ohlášky

11. neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 18. června 2023

 
  • V pondělí 19. června od 20 hodin proběhne poslední předprázdninové živé vysílání pořadu “LIVE s biskupem”. Odkaz ke sledování najdete na bip.cz/livesbiskupem.
  • V úterý 20. června se koná Večer chval od 19.30 v sále na biskupství.
  • V neděli 25. června při mši sv. v 9 hodin přistoupí šest dětí z naší farnosti k 1. sv. přijímání.
  • Od 16. července do 19. srpna nebudou mše sv. ve všední den. V tuto dobu nebudou ani mše svaté v 11 hodin. Ostaní beze změn.
  • Do farní rady byli zvoleni tito členové: Alena Vadlejchová, Antonín Švehla, Jiří Macháček a Tomáš Lachman. Další tři členové budou jmenováni.
  • Sbírka minulé neděle činila 14.945Kč. Pán Bůh zaplať.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.