Ohlášky

10. neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 11. června 2023

 
  • Dnes proběhnou již oznámené volby do farní rady. Prosím, abyste na hlasovacím lístku, který jste obdrželi při vstupu do kostela, udělali křížek do rámečku u čtyř jmen, pro které jste se rozhodli. Lístek vložte, prosím, do košíku, který budou držet u vchodu z kostela dobrovolníci.
  • Farní Rede-káva bude tento měsíc již třetí neděli tj. 18. 6. od 11 do 13 hodin. Posunutí se koná z důvodu 1. sv. přijímání, které bude v neděli 25. 6. při mši sv. v 9 hodin. Po  mši sv. bude s prvokomunikanty na faře setkání.
  • Nabízíme možnost účasti dětí na letním táboře ve Štěnovicích, který uspořádáme ve spolupráci s  farností Ostrava – Přívoz. Rádi bychom tak vyšli vstříc rodinám naší farnosti. Více informací na plakátku nebo na webu.
  • Sbírka minulé neděle činila 12.144Kč. Pán Bůh zaplať.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.