Ohlášky

Seslání Ducha Svatého

Ohlášky a jiná sdělení - 28. května 2023

 
  • Sbírka dnešní neděle je na diecézi. 
  • V týdnu oslavíme první pátek a sobotu v měsíci.
  • V pátek 2. června se uskuteční Noc kostelů, program bude vyvěšený na vývěsce a na webu. Do programu se zapojí mnozí z našich farníků, děkujeme vám za ochotu a čas věnovaný pro druhé. Od 19:00 do 19:30 vystoupí děti naší farnosti, aby vám zazpívaly, zahrály a zatančily. Povzbuďme je a podepřeme svým zájmem a přítomností.
  • Formační a vzdělávací centrum Pernink zve ženy na víkendovou rekolekci, jejímž tématem je motto: „Nic nás nemůže odloučit od lásky Kristovy“. Více na plakátku a na webu.
  • V neděli 4. června, na slavnost Nejsvětější Trojice, bude v 15.30. mše sv. ve Štěnovicích.
  • Začíná nová příprava na křest dospělých: kdo má zájem o křest, ale i o 1. sv. přijímání nebo biřmování, může se přijít domluvit – na faru, do sakristie, zavolat… Těšíme se na vás.
  • Dnes, poslední neděli v měsíci, můžete přispět do kasičky Městské charity, vzadu kostela.
  • Sbírka minulé neděle činila 14.961Kč. Pán Bůh zaplať.
  • Rádi bychom Vám představili navržené kandidáty do nové Pastorační rady. Vytiskli jsme seznam, který si můžete vzít vzadu v kostele. Prosíme Vás, abyste si ho přečetli a v modlitbě se rozhodli, koho z nich chcete volit. Volby proběhnou za 14 dní.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.