Ohlášky

7. neděle velikonoční

Ohlášky a jiná sdělení - 21. května 2023

 
  • V pondělí 22. května (výjimečně ččtvrté v měsíci) bude další díl Live stream s biskupem od 20.00. Připojit se můžete přes webové stránky biskupství. Biskup Tomáš zve k účasti s možností pokládat mu otázky, na které rád odpoví.
  • V pátek 26. května se uskuteční celodenní adorace v kostele 8.00 – 22.00. Zapisujte se na seznam.
  • V sobotu 27. května oslaví diecéze 30. let svého trvání. Oslavy se uskuteční v katedrále sv. Bartoloměje. Mši sv. v 10.30 bude sloužit pražský arcibisku Mons. Jan Graubner. Po mši sv. zasadí biskup Tomáš semeno libocedru cipřišového do nádoby, v níž bude zemina dovezená zástupci z území každé farnosti. Po vypěstování bude strom přesazen na památku tohoto výročí do Meditační zahrady. Dále zástupce každé farnosti přiveze místní specialitu, která může být v podobě potraviny nebo nějakého charakteristického výrobku. Specialita bude přede mší položena na symbolickou mapu diecéze na „území farnosti“.
  • Příští neděle je slavnost Seslání Ducha Svatého, kterou končí doba velikonoční. V tuto neděli proběhne sbírka na diecézi.
  • Po mši sv. 28. května Vás zveme na faru k posezení u Rede kávy.
  • Noví zájemci o křest se mohou hlásit, víte-li o někom, povzbuďte ho.
  • Sbírka minulé neděle na pomoc pronásledovaným křesťanům činila 21.143Kč. Děkujeme.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.