Ohlášky

6. neděle velikonoční

Ohlášky a jiná sdělení - 14. května 2023

 
  • V pondělí od 20 hodin se můžete připojit přes webové stránky biskupství k Live s biskupem.
  • V úterý 16. května přivítáme otce biskupa u nás, v 18 hodin bude sloužit poutní mši svatou ke sv. Janu Nepomuckému. Srdečně zveme k oslavě patrona našeho kostela. Po mši sv. bude v horní místnosti kostela malé posezení s pohoštěním. Kdo byste mohl něco napéct, budeme vděčni. Děkujeme.
  • Od 19.30 bude v úterý v sále na biskupství Večer chval.
  • Od pátku začíná devítidenní novéna před sesláním Ducha svatého.
  • V sobotu 20. května je v 15:30 mše sv. ve Štěnovicích. Při té příležitosti si připomeneme 270. výročí kostela sv. Prokopa. Po mši sv. v 17 hodin se uskuteční slavnostní koncert.
  • V sobotu 20. května se v Rokycanech uskuteční Slovenský den. Program začne v 10 hodin mší sv. Více na plakátku ve vývěsce.
  • Děkujeme všem, kteří jste dali své návrhy na kandidáty do nové pastorační rady.
  • Dnešní sbírka je na pomoc pronásledovaným křesťanům.
  • Sbírka minulé neděle činila 13.278Kč. Pán Bůh zaplať.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.