Ohlášky

5. neděle velikonoční

Ohlášky a jiná sdělení - 7. května 2023

 
  • Ve středu 10. května od 18 hodin proběhne přednáška Marka Orka Váchy s názvem "Umění žít". Přednáška se uskuteční ve velké aule Filozofické fakulty v ul. Jungmannova 1.
  • V rámci oslav 30. výročí založení Církevního gymnázia v Plzni proběhne ve čtvrtek 11. května od 16:30 v katedrále sv. Bartoloměje benefiční žákovský koncert. Současně budou předána ocenění úspěšným žákům. Jsme na tuto událost zváni.
  • V úterý 16. května budeme slavit patrona našeho kostela sv. Jana Nepomuckého. Na poutní mši svatou v 18 hodin přijal pozvání otec biskup Tomáš. Přijďte slavit naše patrocinium.
  • Na vývěsce venku je nabídka letních táborů v plzeňské diecézi – jak pro menší děti, tak pro dospívající. Posílejte své děti na tábory, aby poznaly křesťanské kamarády a navázaly pěkná přátelství do budoucnosti. Tábory připravují děti na odpovědnost, samostatnost i otužilost a zůstávají vzpomínky na celý život.
  • Sbírka minulé neděle činila 12.212Kč. Děkujeme.
  • Příští neděli je vyhlášena sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům. Mše sv. v 11 hodin bude dětská. 
  • Do 14. května je ještě možnost navrhovat z naší farnosti kandidáty do pastorační rady. Budou z nich voleni noví členové. Rádi bychom, kdybyste u navrhovaného kandidáta uvedli na něho kontakt a krátké zdůvodnění proč ho navrhujete. Návrhy se vhazují do označené krabice v sakristii nebo je možné zaslat je e-mailem na adresu farnosti. Děkujeme.
  • Jsme vděční misionářům, kteří nás přišli povzbudit a roznítit plamen, který byl do nás vložen. Jsme rádi, že redemptoristé obnovili praxi lidových misií, a že jsme ji mohli využít právě u nás.

 


 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.