Ohlášky

Květná neděle

Ohlášky a jiná sdělení - 2. dubna 2023

 
 • Dnes od 15:00 je v našem kostele zpovídání pro celou Plzeň, další možnost ke zpovědi je pondělí – středa u Panny Marie ve Františkánské. Informace najdete v dubnovém FV.
 • Na Zelený čtvrtek budeme slavit mši sv. na Památku Večeře Páně v 18:00.
 • Na Velký pátek zveme od 16:00 na křížovou cestu, obřady Velkého pátku začnou v 17:00.
 • Velikonoční vigilie na Bílou sobotu začne ve 20:00. K obnově křestních slibů si doneste svíčky.
 • Adorace u Božího hrobu bude možná od 8:00 do 19:00. Rozpis je vzadu na stolku.
 • Děkuji za zapojení se do čtení během velikonočníhoTridua.
  Na Velkopáteční sbírku na Svatou zemi bude možnost přispět do kasičky u Božího hrobu.
 • Žehnání pokrmů bude v sobotu v 11:00 a po skončení vigilie. V neděli Zmrtvýchvstání po mších sv.
 • V neděli Zmrtvýchvstání 9. dubna je v 15:30 mše sv. i ve Štěnovicích.
 • Sbírka minulé neděle činila 15830Kč. Pán Bůh zaplať.
 • Dnes je to 18 let, kdy sv. Jan Pavel II. odešel do Otcova domu.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.