Ohlášky

3. neděle velikonoční

Ohlášky a jiná sdělení - 23. dubna 2023


  • V pátek 28. dubna bude celodenní adorace 8:00 – 22:00, přesouvá se opět do kostela. Udělejte si čas a přijďte občerstvit svou duši.
  • V neděli zveme po mši sv. na faru na Rede-kávu.
  • Ve dnech 3. – 7. května proběhne v naší farnosti Obnova misií pod vedením otců redemptoristů. Program najdete v nejbližších dnech na nástěnce a na webu.
  • Vybízím vás k odvaze povzbudit hledající k přípravě na křest. Určitě máte takové mezi svými známými, neváhejte a přiveďte je za farářem.
  • Dnes je poutní mše svatá ve Štěnovickém Borku v 15:00 hodin. Počasí nám přeje, po mši sv. požehnáme polím. Těším se na společné slavení.
  • Sbírka minulé neděle činila 15.435Kč. Pán Bůh zaplať.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.